Områdets dragningskraft är beroende av optisk fiber

07.10.2020

Den pålitliga fiberförbindelsen möjliggör fungerande nättjänster i ett glest befolkat Finland.


Finnet-gruppen investerar en halv miljard euro i optiska fiberförbindelser

07.10.2020

Områdets dragningskraft beror på optisk fiber


Kulturhuset Grand går in i optiska fibereran

05.10.2020

LPOnet levererar optiska fiberanslutningar


LPOnets optiska fibernät utvidgas i Borgå

21.09.2020

LPOnet gör Östra Nyland till det bästa området i den digitala eran att bo


Malax kommun överlåter fiberbolag till JNT

12.06.2020

Affären planeras att verkställas i början av augusti.


Karis Telefons regionala satsningar i optisk fiber stiger till 60 miljoner euro

09.06.2020

De finns förutsättningar för att fortsätta bygga ut fibernätet.


Optisk fiber är en betydande del av försörjningsberedskapen

03.06.2020

Fiber är digisprångets språngbräde


JNT sänker tröskeln för snabba fiberanslutningar

15.05.2020

JNT sänker tröskeln för snabba fiberanslutningar Största delen av de fasta bredbandsuppkopplingarna i JNT:s nät är fiberanslutningar. Med det ligger regionen i absoluta toppen i Finland. Nu tar JNT nästa steg för att göra det ännu smidigare att övergå till fiber. Det görs genom att lansera JNT Hyrfiber. Det nya är att kunden inte behöver ... Läs mera


LPOnet övergick år 2019 helt till optisk fiber

16.03.2020

Bokslutet 2019


Ny VD för Karis Telefon fr.o.m. 1.12.2020

28.01.2020

Patrik Gustafsson till ny VD för Karis Telefon fr.o.m. 1.12.2020. Karis Telefons styrelse har utsett bolagets tekniska direktör Patrik Gustafsson till ny verkställande direktör för Karis Telefon fr.o.m. 1.12.2020. Patrik Gustafsson efterträder nuvarande verkställande direktör Henrik Ekblom som går i pension efter att ha innehaft VD-posten sedan 1996. Karis Telefon Ab:s styrelse   Tilläggsuppgifter: Styrelseordförande ... Läs mera