LPOnet levererar optiska fibertjänster till Brunberg

16.06.2021

Brunberg har tagit i bruk LPOnets optiska fiberanslutning


Användare av mobila anslutningar har mest nätverksstörningar

25.05.2021

Forskning: Användare av mobila anslutningar har mest nätverksstörningar – användare av fiber väldigt lite


Optisk fiber ökar dragningskraften

24.05.2021

Problem med nätet? Fem fakta om nätverksstörningar


Fiber garanterar smidigt distansarbete

21.04.2021

Distansjobb möjliggör ett levande Finland och Fiber distansjobbet


Distansarbetets popularitet fortsätter

21.04.2021

Finnet-gruppen undersökte: Distansarbetets popularitet fortsätter – fiberanvändarna upplever minst störningar


LPOnets bokslut 2020

13.04.2021

LPOnet fortsatte strategienligt med utvidgandet av det optiska fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom.


Områdets dragningskraft är beroende av optisk fiber

07.10.2020

Den pålitliga fiberförbindelsen möjliggör fungerande nättjänster i ett glest befolkat Finland.


Finnet-gruppen investerar en halv miljard euro i optiska fiberförbindelser

07.10.2020

Områdets dragningskraft beror på optisk fiber


Kulturhuset Grand går in i optiska fibereran

05.10.2020

LPOnet levererar optiska fiberanslutningar


LPOnets optiska fibernät utvidgas i Borgå

21.09.2020

LPOnet gör Östra Nyland till det bästa området i den digitala eran att bo