JNT ny ägare till Konttoripiste

En stark, lokalt förankrad aktör inom IT-tjänster skapas i Österbotten när JNT köper Konttoripiste. Konttoripiste, med huvudsäte i Karleby, är en mångsidig aktör inom IT och kontorsteknik, med verksamhet på sex orter mellan Jakobstad och Uleåborg.

JNT har de senaste åren aktivt utvecklat och expanderat sin verksamhet, och förvärvet av Konttoripiste är en strategisk satsning som stärker JNT:s närvaro från Karleby norrut. Det är också en viktig del i JNT:s satsning på IT-tjänster till företagskunder. Med köpet vill JNT skapa en allt starkare helhet inom IT-tjänster.

– Regionens företag efterfrågar IT-tjänster producerade av lokala aktörer med hög kompetens, och med denna affär får vi tillsammans ännu bättre förutsättningar att möta den efterfrågan. Vi kan också erbjuda båda bolagens anställda en dynamisk arbetsmiljö, och med många kunniga kollegor kan vi ytterligare bredda och fördjupa oss inom området, säger JNT:s vd Maria Höglund.

Konttoripistes vd Tuomo Lahti, som nu säljer bolaget, har varit med från starten 1985. Lahti är ensam ägare sedan 2007 och har utvecklat bolaget till ett framgångsrikt företag med stor och stabil kundkrets. Bolaget omsätter 4,5 miljoner euro och har 20 anställda. Det kundnära arbetssätt som bolaget är känt för är något som också JNT värnar om.

Avsikten är att fortsätta det goda arbete som under lång tid gjorts för att utveckla Konttoripiste.

– Engagerad personal med stor kompetens är en oerhörd resurs och något vi värnar om. Vi är glada över det förtroende som Tuomo visat oss genom att sälja sitt livsverk till oss att förvalta och förädla vidare, fortsätter Maria Höglund.

Tuomo Lahti fortsätter som vd för Konttoripiste till slutet av pågående räkenskapsperiod, till och med 30.6.2022. Därefter fungerar han som rådgivare till årets slut. Det ger båda bolagen möjlighet att smidigt lära av varandra och bygga en stark framtid tillsammans.

– Via den nya ägaren får Konttoripistes kunder tillgång till ännu mer omfattande tjänster inom IT och telekom. På motsvarande sätt får JNT:s kunder tillgång till ett bredare tjänsteutbud inom kontorsteknik, förklarar Tuomo Lahti.

Båda parter ser stora fördelar med denna affär; Konttoripiste får en lokal ägare som verkar långsiktigt för regionens utveckling och JNT stärker positionerna i Karleby och norröver.

– Att sälja till JNT var ett naturligt val för mig. Vi delar samma värdegrund och genom detta ger jag förutsättning för en god fortsättning för både anställda och kunder.

Affären beräknas träda i kraft i månadsskiftet april–maj 2022.

 

Tilläggsuppgifter ges av:

Maria Höglund, vd, JNT, tel. 044 721 8100, maria.hoglund@jnt.fi

Tuomo Lahti, vd, Konttoripiste, tel. 040 066 7593, tuomo.lahti@konttoripiste.fi

 

Konttoripiste grundades år 1985 och är en fullserviceleverantör av varor och tjänster inom IT och kontorsteknik samt expert på ICT-tjänster. Vi är verksamma på sex orter: Karleby, Jakobstad, Kannus, Ylivieska, Brahestad och Uleåborg, och vi är en del av DataGroup, som är Finlands största, landsomfattande kedja inom IT-branschen. Bolagets omsättning är 4,5 miljoner euro och antalet anställda är 20. Mer information: www.kp-konttoripiste.fi

 

JNT (Jakobstadsnejdens Telefon Ab) erbjuder internet-, tv-, telefoni-, och IT-tjänster i Österbotten. Vi brinner för att ge våra kunder de bästa möjliga tjänsterna tillsammans med den bästa möjliga servicen. Vi är ett modernt och dynamiskt företag med lång historia, bolaget grundades redan år 1887. Omsättningen är 15 miljoner euro och kunder är både privatpersoner och företag. Bolaget har 65 anställda. Tilläggsuppgifter www.jnt.fi