LPOnets bokslut 2021

Under 90-årsjubileumsåret fortsatte LPOnet strategienligt med utvidgandet av det optiska fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom. Första ICT-tjänsterna för företag lanserades och målet är att utöka andelslagets omsättning i företagssegmentet. Gustaf Forsberg åtog sig nya utmaningar och avgick efter nästan 15 år som verkställande direktör i andelslaget, och Ilari Anttila började som ny direktör i början av december.

LPOnets omsättning ökade klart år 2021 och var 4,6 miljoner euro. Omsättningen ökade med 5,2 % jämfört med året innan. Tillväxten kommer speciellt från den kontinuerliga ökningen av fiberanslutningar och -tjänster samt företagens ICT-tjänster, som lanserades 2021. Rekordmånga nya fiberanslutningar installerades under året – över 700 anslutningar. Medlemsrabatter beviljades under året över 387 tusen euro.

Affärsvinsten var 351 tusen euro, vilket är 22,8 % lägre än året före. Trots ökningen av nettoomsättningen och lägre löpande kostnader minskade rörelseresultatet främst på grund av återställningsreserven relaterad till avvecklingen av det avvecklade kopparnätet. Operativt var affärsvinsten nästan på samma nivå som 2020. Räkenskapsperiodens resultat var 28 tusen euro.

År 2021 investerade LPOnet över 2,0 miljoner euro, huvudsakligen i byggandet av fibernät.

I LPOnets nät över 6300 fiberhushåll och -företag

Den stora efterfrågan på fiberanslutningar fortsatte. Eftersom distansjobbandet har fortsatt och blivit mer bestående, har fiberanslutningens överlägsenhet som hemmets bredbandsanslutning blivit allt klarare, då man i familjen samtidigt behöver kapacitet för flera Teams-möten, några Zoom-skoltimmar samt eventuellt ännu barnprogram för minsta i familjen – och allt med god kvalitet utan avbrott.

Fiberanslutningarnas antal steg med 8 % och vid slutet av året hade LPOnet redan över 6300 anslutningar i fibernätet.

Kundägarskap en allt viktigare fördel

Accelerationen i ökningen av antalet medlemmar, som är en av de viktigaste mätarna för ett kundägt andelslag, fortsatte år 2021. Medlemsantalet växte i och med utvidgningen av det optiska fibernätet, eftersom närapå alla som skaffar sig en anslutning också blir medlem. ”LPOnet är den egna lokala operatören i Östnyland. Kunderna har bra insett, att man genom medlemskapet får de bästa förmånerna och även säkerställer, att man även i framtiden har tillgång till den lokala operatörens ypperliga tjänster och bättre betjäning”, konstaterar LPOnets verkställande direktör Ilari Anttila.

Medlemsantalet ökade över 7 % och var vid årets slut nästan 5000. Antalet andelar översteg 6400 och ökade över 5 %.

 

LPOnets mission är att göra Östra Nyland till digitidens bästa nejd att bo och idka företagsverksamhet i

LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och IT-tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Mer info: Verkställande direktör Ilari Anttila, tel. 044 505 8223, e-post ilari.anttila@lponet.fi