Edunvalvontaa jäsenistön hyväksi.

Tietoliikennealan vaikuttajana Finnet-liitto tukee jäsentensä toimintaa ja lujittaa keskinäistä yhteistyötä.

Ajankohtaista

Jäsenet!

Lisää materiaalia jäsenisivuilla

.
.

Tietosuojakoulutus
20.9.2017

Faktaa valokuidusta