Edunvalvontaa jäsenistön hyväksi.

Tietoliikennealan vaikuttajana Finnet-liitto tukee jäsentensä toimintaa ja lujittaa keskinäistä yhteistyötä.

Ajankohtaista

Jäsenet!

Lisää materiaalia jäsensivuilla

Finnet-päivät
7.11.
Salo IOT Campus