Edunvalvontaa jäsenistön hyväksi.

Tietoliikennealan vaikuttajana Finnet-liitto tukee jäsentensä toimintaa ja lujittaa keskinäistä yhteistyötä.

Ajankohtaista

Kuitukoulutus
20.9.2016

Huippunopea valokuitu
täyttää
tulevaisuuden tarpeet

Investoi muutokseen,
investoi tulevaisuuteen.

Finnet-päivät 2.11.2016