Distansarbetets popularitet fortsätter

21.04.2021

Finnet-gruppen undersökte: Distansarbetets popularitet fortsätter – fiberanvändarna upplever minst störningar


LPOnets bokslut 2020

13.04.2021

LPOnet fortsatte strategienligt med utvidgandet av det optiska fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom.


Områdets dragningskraft är beroende av optisk fiber

07.10.2020

Den pålitliga fiberförbindelsen möjliggör fungerande nättjänster i ett glest befolkat Finland.


Finnet-gruppen investerar en halv miljard euro i optiska fiberförbindelser

07.10.2020

Områdets dragningskraft beror på optisk fiber


Kulturhuset Grand går in i optiska fibereran

05.10.2020

LPOnet levererar optiska fiberanslutningar


LPOnets optiska fibernät utvidgas i Borgå

21.09.2020

LPOnet gör Östra Nyland till det bästa området i den digitala eran att bo


Malax kommun överlåter fiberbolag till JNT

12.06.2020

Affären planeras att verkställas i början av augusti.


Karis Telefons regionala satsningar i optisk fiber stiger till 60 miljoner euro

09.06.2020

De finns förutsättningar för att fortsätta bygga ut fibernätet.


Optisk fiber är en betydande del av försörjningsberedskapen

03.06.2020

Fiber är digisprångets språngbräde


JNT sänker tröskeln för snabba fiberanslutningar

15.05.2020

JNT sänker tröskeln för snabba fiberanslutningar Största delen av de fasta bredbandsuppkopplingarna i JNT:s nät är fiberanslutningar. Med det ligger regionen i absoluta toppen i Finland. Nu tar JNT nästa steg för att göra det ännu smidigare att övergå till fiber. Det görs genom att lansera JNT Hyrfiber. Det nya är att kunden inte behöver ... Läs mera