För media

Finnet-förbundet rf
Jarmo Matilainen
verkställande direktör

Personlig e-post i formatet: fornamn.efternamn (at) finnet.fi

Bilder och material finns på de finskspråkiga sidorna.