ICT-tjänster – nära kunden

Mångsidiga telekommunikationstjänster åt konsumenter, företag, samfund och operatörer.

Medlemsbolagen

Finnet-förbundet har 17 medlemsbolag inkl. dotter- och intressebolag, vars sammansatta omsättning år 2021 var över 300 miljoner euro. Bolagen sysselsätter ca 1850 personer. Finnet-förbundets medlemsbolag är solida och effektiva, ledande företag inom ict-branschen, som erbjuder kvalitativa och mångsidiga telekommunikationstjänster – nära kunden.

ICT-bolagen