LPOnets bokslut 2021

17.03.2022

LPOnet fortsatte strategienligt med utvidgandet av det optiska fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom.


JNT ny ägare till Konttoripiste

18.01.2022

En stark, lokalt förankrad aktör inom IT-tjänster skapas i Österbotten


Fiberoptik lockar distansarbetare till Ackas

19.10.2021

Alla stadens enheter, liksom även andra fastigheter längs det utbyggda nätet har anslutits till fiber.


LPOnet utsåg ny verkställande direktör

06.10.2021

LPOnet har valt diplomingenjör Ilari Anttila till ny verkställande direktör. Anttila börjar i tjänsten 1.12.2021.


LPOnet levererar optiska fibertjänster till Brunberg

16.06.2021

Brunberg har tagit i bruk LPOnets optiska fiberanslutning


Användare av mobila anslutningar har mest nätverksstörningar

25.05.2021

Forskning: Användare av mobila anslutningar har mest nätverksstörningar – användare av fiber väldigt lite


Optisk fiber ökar dragningskraften

24.05.2021

Problem med nätet? Fem fakta om nätverksstörningar


Fiber garanterar smidigt distansarbete

21.04.2021

Distansjobb möjliggör ett levande Finland och Fiber distansjobbet


Distansarbetets popularitet fortsätter

21.04.2021

Finnet-gruppen undersökte: Distansarbetets popularitet fortsätter – fiberanvändarna upplever minst störningar


LPOnets bokslut 2020

13.04.2021

LPOnet fortsatte strategienligt med utvidgandet av det optiska fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom.