Aamos Group säljer sin ICT-affärsversamhet till LPOnet

06.01.2023

ICT-affärsverksamheten övergår till LPOnet 1.2.2023.


Samarbetsavtal mellan Kirnujen Asunnot och LPOnet

22.12.2022

Kirnujen Asunnot Oy i Askola har genomfört en offentlig anbudstävling gällande bredbandstjänster.


Videoserie hjälper unga att navigera nätet

20.10.2022

Nätanvändningen bland barn och unga ökar konstant. Västnyländska aktörer vill göra nätet tryggare.


Fiber är pricken över i:et i den nya stugbyn i Borgå

01.07.2022

Porvoon Galaksit erbjuder traditionellt stugliv med moderna möjligheter. Pålitligt och snabbt internet är viktigt även för pensionärer. 


Pingen har verkligen betydelse

12.04.2022

Ett nät som alltid fungerar snabbt garanterar bra spel för aktivspelaren och eventuellt även en framtid inom e-sporten


LPOnets bokslut 2021

17.03.2022

LPOnet fortsatte strategienligt med utvidgandet av det optiska fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom.


JNT ny ägare till Konttoripiste

18.01.2022

En stark, lokalt förankrad aktör inom IT-tjänster skapas i Österbotten


Fiberoptik lockar distansarbetare till Ackas

19.10.2021

Alla stadens enheter, liksom även andra fastigheter längs det utbyggda nätet har anslutits till fiber.


LPOnet utsåg ny verkställande direktör

06.10.2021

LPOnet har valt diplomingenjör Ilari Anttila till ny verkställande direktör. Anttila börjar i tjänsten 1.12.2021.


LPOnet levererar optiska fibertjänster till Brunberg

16.06.2021

Brunberg har tagit i bruk LPOnets optiska fiberanslutning