Videoserie hjälper unga att navigera nätet

Ny regional videoserie hjälper unga att navigera nätet på ett säkert sätt

Tillsammans med Folkhälsan och bildningssektorn vid Raseborgs stad har regionala Karis Telefon producerat en videoserie för att hjälpa unga att hantera nätet och sociala medier på ett tryggt och trevligt sätt. Teman som mobbning, nätetikett, grooming och källkritik ingår.

Videoprojektet initierades av Karis Telefon för nästan ett år sen. Nu har materialet lanserats på bolagets hemsida och kommer dessutom användas i Raseborgs stads skolor. Projektet ”Barn & internet” har som mål att förbättra de ungas mediakunskaper och ge hjälp och råd inom ett flertal områden.

I totalt åtta animerade och informativa avsnitt får barnen ta del av teman som nätetikett, nätmobbning, hurdant material man får dela, källkritik och falsk information på nätet. Dessutom ingår ett avsnitt om så kallad grooming, alltså hur barn på nätet kan kontaktas av vuxna i sexuellt syfte. Behovet av serien påtalades av fritidschef Fredrika Åkerö på Raseborgs stad.

Det fick oss på Karis Telefon att tänka hur vi kunde hjälpa till, ungas sak är ju allas sak. Som lokal aktör bär vi ett visst samhällsansvar och jobbar för den region vi är verksamma i. Det hela gick rätt så snabbt, resurser för projektet reserverades och kontaktnätverket började byggas upp, säger Johan Nygård, teknisk chef på Karis Telefon.

Hoppas på diskussion

Johan Nygård påpekar att nätanvändning och digitala tjänster idag hör till barnens vardag från en allt tidigare ålder.

Vi behöver föregå med gott exempel och stödja barnen då de utvecklar sina digitala mediakunskaper. Förhoppningsvis lyckas vi på detta sätt skapa en säker och trevlig miljö även på nätet, och på det viset förbättra ungdomarnas välmående.

Även om materialet är förankrat till Västnyland, genom animationer med lokala motiv och berättarröster med regionala drag, är det fritt att använda i hela landet. Serien är gjord för att passa barn i årskurs 3 och uppåt. Videoserien finns på både svenska och finska, och är uppdelad i korta avsnitt som kan visas under olika lektioner för att ge tillräckligt med tid att bearbeta materialet.

Avsnitten innehåller trovärdig information riktad till barn och unga, men också vårdnadshavare kan ha stor nytta av att se dem. Det bästa är om avsnitten väcker diskussion mellan barn och vuxna, säger Jari Salminen, undervisningschef för Raseborgs stads finska skolor.

Förutom videoklippen erbjuds även stödmaterial och frågor som underlag för diskussion, samt material som läraren kan använda sig av för att fördjupa sina egna kunskaper. Elisabet Ehrstedt, undervisningschef för de svenska skolorna, är inne på samma linje som Jari Salminen.

Materialet utgör en bra grund för diskussioner i klasserna kring användningen av sociala medier och nätet. Jag hoppas också att man i skolorna använder materialet vid föräldramöten, eftersom jag tror att också föräldrarna behöver ökade kunskaper i ämnet, och stöd i ”jobbet” att vara förälder, säger Ehrstedt.

Stor samhällsnytta

Bakom produktionen står en stor projektgrupp och ett unikt samarbete mellan bildningssektorn, Folkhälsan och Karis Telefon. Tove Ajalin, sakkunnig på Folkhälsan, är nöjd.

Filmerna samt stödmaterialet är ett fint samarbete kring ett viktigt tema. Skärmvardagen är en stor del av också barns och ungas vardag och filmerna kan stöda en trygg tillvaro online.

Projektet är delfinansierat av Andelsbanken Raseborg samt de lokala Lions-klubbarna Ekenäs, Karis samt Tenala-Bromarf. Det Ekenäsbaserade företaget Multifoto har stått för förverkligandet. Manus är skrivet av Christoffer Holm och som berättare hörs Tove Virta och Janne Grönroos. Hos Multifoto har Johan Ljungqvist ansvarat för projektet.

För oss har det här varit ett krävande men också mycket givande projekt. Att få göra sådana här samhällsrelevanta och viktiga produktioner är verkligen glädjande, säger Ljungqvist.

Avsnitten tar upp både allvarliga ämnen och mer lättsamma aspekter. Innehållet är informativt, men också gjort med humor och lättsamhet.

 

Projektet Barn & internet

Initiativtagare: Karis Telefon: Johan Nygård, teknisk chef, Janina Kronlund, marknadsförings-koordinator, Jonna Kankaanpää, försäljnings- och marknadsföringschef, Raseborgs stad: Fredrika Åkerö, fritidschef.

Den övriga projektgruppen: Folkhälsan: Tove Ajalin, sakkunnig, Bildningssektorn vid Raseborgs stad: Elisabet Ehrstedt, undervisningschef för de svenska skolorna, Jari Salminen, undervisningschef för de finska skolorna samt morgon- och eftermiddagsverksamheten, Sebastian Berg, ungdomsledare.

Produktion: Multifoto: Johan Ljungqvist, producent, Christoffer Holm, manusförfattare, Paul Söderholm, animationer, Albin Ljungqvist, editering, Jesper Söderström, ljud.