Kontaktuppgifter

Finnet-förbundet r.f.

Besöksadress: Mannerheiminaukio 1, c/o Postitalo Spaces, 00100 Helsinki
E-post: info(at) finnet.fi

Verkställande direktör: Jarmo Matilainen
Personlig e-post i formatet: fornamn.efternamn (at) finnet.fi


FAKTURERING

Nätfakturaadress: 003701168104
Förmedlare: Maventa

Per post: Finnet-förbundet, 01168104, PL 100, 80020 Kollektor Scan

FO-nummer: 0116810-4