Samarbetsavtal mellan Kirnujen Asunnot och LPOnet

Samarbetsavtal mellan Kirnujen Asunnot Oy i Askola och LPOnet Osk Anl om bredbandstjänster

Kirnujen Asunnot Oy i Askola har genomfört en offentlig anbudstävling gällande bredbandstjänster. Avtalet gäller 95 bostäder i 9 olika fastigheter, som finns i kyrkbyn och i Monby. Andelslaget LPOnet ägs av östnyländska kunder och genom detta samarbetsavtal erbjuds till bolagets invånare bland annat högklassiga bredbandstjänster i ett toppmodernt optiskt fibernät. På detta sätt utvidgas LPOnets fibernät ytterligare i Askola kommun. Under våren 2022 gjordes byggbeslut för kyrkbyns områden och nu kommer man att bygga fibernät också i Monby.

”I Askola är man entusiastiska över att göra kommunen till ett modernt område med optisk fiber. Kunderna uppskattar lokal kundbetjäning och efterfrågan ökar kontinuerligt gällande funktionssäkra internet- och tv-tjänster i fibernät. Utöver de tiotals redan byggda områdena har vi många nya områden under byggnad och till försäljning, samt flera planer på utvidgning av nätet i hela Östnyland”, berättar LPOnets ansvariga säljare för fasighetslösningar Stefan Sjöholm.

”LPOnet erbjuder utmärkta tjänster till våra invånare och vi är mycket nöjda med att fiberprojektet fortskrider i Askola”, konstaterar Kirnujen Asunnot Oy:s VD Antti Leivonen.

Det kundägda LPOnet gör Östnyland till digitidens bästa nejd att bo och idka företagsverksamhet i

”LPOnet grundades år 1931 och är ett lokalt andelslag, som ägs av östnyländska kunder. Målsättningen är främst att erbjuda våra kunder de bästa tjänsterna, inte stora vinster åt investerare. Sedan år 2008 har vi investerat över 20 miljoner euro i lokala optiska fibernät, vilket ökar områdets livskraft. I Östnyland har redan ca. 7000 fiberkunder anslutit sig till andelslaget och således är LPOnet områdets marknadsledare i fiberanslutningar”, sammanfattar verkställande direktör Ilari Anttila.

LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och IT-tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

 

Tilläggsinformation:

Kirnujen Asunnot Oy:

VD / Disponent: Antti Leivonen, 050-3375770, e-post antti.leivonen@leivonen.com

LPOnet Osk Anl:

Verkställande direktör Ilari Anttila, mobiltelefon 044 505 8223, e-post ilari.anttila@lponet.fi

Säljdirektör Mats Åminne, mobiltelefon 044 505 8211, e-post mats.aminne@lponet.fi