Aamos Group säljer sin ICT-affärsversamhet till LPOnet

Aamos Group Oy säljer sin ICT-affärsverksamhet till lokala LPOnet Osk Anl

Aamos Group har i över 20 år tillsammans med lokala AN-tjänster, nationellt skolat mänskor i karriärsutvecklings-, arbetssöknings-, telekommunikations- och digitala färdigheter. Därtill har bolaget i Mörskom och i övriga Östnyland erbjudit företags- och privata kunder ICT-tjänster, som användarstöd, Office 365, Webhotell-, datasäkerhets- och andra tjänster, samt försäljning och underhåll av datorer och annan ICT-utrustning. Aamos Group har beslutit att fokusera sin verksamhet på utbildningstjänster och har därför sålt sin ICT-affärsverksamhet till det lokala och kundägda andelslaget LPOnet Anl. ICT-affärsverksamheten övergår till LPOnet 1.2.2023.

”Vi ville hjälpa alla våra långvariga ICT-kunder att också i framtiden få högklassig och lokal betjäning. LPOnet Anl är ett utmärkt nytt hem för våra nuvarande kunder och LPOnets tjänsteutbud fyller våra kunders nuvarande och kommande behov. Den för våra kunder bekanta personalen och underleverantörerna, kommer fortsättningsvis att betjäna också i Mörskom” säger Aamos Groups ägare Reijo Korhonen.

”LPOnet Anl har enligt undersökning mycket nöjda kunder i hela Östnyland. Enligt vår senaste kundundersökning rekommenderar våra kunder LPOnet i snitt tre gånger mera än i tjänstebranschen i allmänhet, NPS59. Genom denna företagsaffär får vi ytterligare branschkompetens och kan betjäna våra kunder ännu bättre i vår nya betjäningspunkt i Mörskom, där vi redan har ett utbrett fibernät” konstaterar LPOnets säljdirektör Mats Åminne

Ett lokalt utbud av ICT-tjänster bidrar till en bestående och växande livskraft för företagen i Mörskom och Östnyland

”LPOnet grundades år 1931 och är ett lokalt andelslag, som ägs av östnyländska kunder. Andelslaget är lokal marknadsledare i fiberanslutningar. Målsättningen är främst att erbjuda våra kunder de bästa tjänsterna, inte stora vinster åt investerare. Östnylands livskraft är starkt beroende av de lokala invånarnas och företagens framgång. Den digitala utvecklingen blir kontinuerligt mer krävande och därför har LPOnet ökat utbudet och utvecklingen av ICT-tjänster i området. Tillsammans med kunderna gör vi Östnyland till digitidens bästa område att bo och idka företagsverksamhet i” sammanfattar verkställande direktör Ilari Anttila

LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och ICT-tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Aamos Group Oy: Ägare Reijo Korhonen, mobiltelefon 0400 972 142, e-post reijo.korhonen@aamos.fi

LPOnet Osk Anl: VD Ilari Anttila, mobiltelefon 044 505 8223, e-post ilari.anttila@lponet.fi