Finland behöver fiber

Endast fiber ger hemmet 5G

Finland behöver fiber

Utvecklingen av vårt land hänger på fibern. Optisk fiber är det enda alternativet för 5G och för övriga nya tjänster som utvecklas under kommande årtionden. Därför behöver Finland fiber. 

Nästa stora utvecklingsskede för trådlös dataöverföring är 5G, på vilket höga förväntningar ställts. Hemmets trådlösa nät och mobilnätet utnyttjas redan nu med flertalet olika apparater och appar. Tjänsterna som utnyttjar trådlöst nät står inför en explosionsartad tillväxt. Ju flera apparater som kräver trådlöst nätverk, desto större kapacitet och funktionssäkerhet krävs av nätet.

Den gränslösa kapaciteten som optisk fiber erbjuder räcker för årtionden framöver. Optisk fiber underlättar vår vardag, men är också det enda alternativet för att förse 5G med ett tillräckligt kvalitativt och snabbt stamnät. Därför behöver Finland fiber. www.finlandbehoverfiber.fi

Med ljusets hastighet mot en ljus framtid

Funktionssäkra, snabba förbindelser har en allt större betydelse för samhällstjänster så som utbildning, hälsovård eller myndighetstjänster. Finnet-förbundet rf har med sina medlemsbolag påbörjat ett projekt, vars syfte är att öka intresset för fiberoptik samt klargöra dess betydelse i hemmen.

Ytterligare info

På Finska: Finnet-liitto ry, Jarmo Matilainen, toimitusjohtaja, etunimi.sukunimi (at) finnet.fi

www.finlandbehoverfiber.fi