VSP säilytti vahvan vakavaraisuuden haasteellisella tilikaudella

VSP:n tulostiedote vuodelta 2022

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n liikevaihto vuonna 2022 kasvoi edellisvuodesta nousten 22,4 miljoonaan euroon. Jatkuneet koronarajoitukset, Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama energiakriisi ja rajusti kasvanut inflaatio sekä peräti 1,5 kuukautta kestänyt ICT-alan työtaistelu loivat tilikauteen poikkeukselliset olosuhteet, jotka vaikuttivat yhtiön toimintaan monella eri saralla. Reilun 0,24 miljoonan euron liikevoitto jäikin tavoitteesta merkittävästi. Yhtiön käyttökate oli viime tilikaudella 2,02 miljoonaa euroa, ja tavoitetasoa selkeästi alemmasta vuosituloksesta huolimatta yhtiön vakavaraisuus säilyi vahvana. Taseen loppusumma oli tilikauden lopussa reilut 29 miljoonaa euroa. Yhtiö työllisti viime tilikaudella keskimäärin 470 työntekijää monella eri paikkakunnalla.

Yhtiö teki viime tilikauden aikana lähes 3,7 miljoonan euron investoinnit, jotka rahoitettiin aiempien vuosien tapaan kokonaan tulorahoituksella. Omavaraisuusaste säilyi investoinneista huolimatta korkeana ollen 84,3 prosenttia. Yhtiö on jakanut osinkoja vuodesta 2002 alkaen yhteensä jo lähes 9 miljoonaa euroa. Vuodelta 2022 yhtiö jakaa osinkoa reilut 230 000 euroa.

– Monen taloudellisesti menestyksekkään vuoden jälkeen jouduimme kohtaamaan paitsi tilapäistä osin myös pidempiaikaista kysynnän laskua kaikissa liiketoiminnoissamme. Tästä syystä jouduimme tasapainottamaan yhtiön taloutta monien muiden toimenpiteiden lisäksi viime vuonna myös henkilöstövähennyksin. Tärkein tavoitteemme on tänä vuonna kannattavuuden parantaminen kaikilla liiketoiminta-alueilla, toteaa toimitusjohtaja Matti Nurmi.

Kolmanneksi suurin ulkoistetun asiakaspalvelun markkinassa

VSP nousi viime vuonna markkinaosuudella mitattuna Suomen kolmanneksi suurimmaksi ulkoistetun asiakaspalvelun tuottajaksi. Yhtiön kyvykkyys sekä jatkuvan osaamisen kehittämisen että teknologian hyödyntämisen saralla on noussut viime vuosina isoin harppauksin.

– Vakavaraisena yhtiönä meillä on ollut mahdollisuus investoida automaatioon, robotiikkaan ja edistyksellisiin tietokantapohjaisiin järjestelmiin, joita hyödynnämme tehokkaasti palvelujen tuottamisessa. Osaamisen ohella kehittynyt teknologia on vaikutin, joka lisää yritysten halukkuutta asiakaspalvelun ulkoistamiseen.

Kattava palvelutarjonta kilpailuetuna IT- ja tietoliikennepalveluissa

Yhtiön IT- ja tietoliikennepalvelujen yritysmyyntitiimit teknisine asiantuntijoineen sulautettiin yhteen vuoden 2023 alussa. Organisaatiomuutoksella yhtiö voi tarjota yrityksille kokonaisvaltaista palvelua entistä sujuvammin. Kehittämisen fokuksessa ovat tietoturvan ohella hybridipilviratkaisut,

laitteistojen elinkaaripalvelut ja niihin liittyvät ympäristöasiat sekä valvonta ja raportointi.

 – Tässä liiketoiminnassa vahvuutemme moneen kilpailijaan nähden on erittäin kattava tarjonta, joka ulottuu tehokkaista yhteyksistä tietoturvaan, ohjelmistoihin, tukipalveluihin ja laitteisiin. Palvelukehitykseen panostamisen ansiosta olemme pysyneet nopean teknologiakehityksen aallonharjalla ja pystymme tarjoamaan yrityksille ratkaisuja, jotka mukautuvat haasteellisten hybridiympäristöjen nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Aktiivisen verkkorakentamisen ansiosta meillä on mahdollisuudet tarjota tehokkaita valokuituliittymiä kuluttajillekin nyt yhä laajemmalla alueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Matti Nurmi, puh. 040 771 2996, matti.nurmi@vsp.fi