Kiinnostunut jäsenyydestä?

Sähköisen viestinnän näköalapaikalle?

Haluatteko vauhtia liiketoiminnan menestykseen? Lisävoimaa liiketoimintanne kehittämiseen, etujen ajamiseen ja muiden jäsenyhtiöiden kollegiaalisen tuen? 

Finnet-liiton jäsenkriteerit

Finnet-liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa sähköistä viestintää merkittävässä määrin elinkeinona harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö, jonka liiton hallitus hyväksyy ja joka sitoutuu edistämään liiton tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenyhtiömme ovat eturivin paikallisia tietoliikennealan yrityksiä, jotka tarjoavat laadukkaita ja monipuolisia palveluita asiakkaansa tarpeet tuntien ja niihin vastaten. Liittona haluamme edistää Suomen kilpailukykyä alueellista kehitystä tukemalla. Siinä paikalliset teleyhtiöt ovat keskeisessä roolissa.  Teemme laajasti yhteistyötä tärkeiden toimialaa kehittävien työryhmien, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Vaikutamme säädösympäristöön ja -valmisteluun niin, että se tukee jäsenyritystemme toimintaa. Annamme lausuntoja viranomaisille muun muassa lainsäädäntöön, määräyksiin ja suosituksiin liittyen.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut koostuvat liittymismaksusta sekä vuosittaisesta jäsenmaksusta. Maksujen suuruuden määrää vuosittain liittokokous. Vuosimaksu muodostuu kiinteästä sekä liikevaihdosta riippuvasta osasta.

Tiedustelut jäsenyydestä: Jarmo Matilainen, toimitusjohtaja, Finnet-liitto ry, p. 044 722 8210.