Tukea toimintaan ja yhteistyöhön.

Jäsenpalvelut

Finnet-liitto tarjoaa jäsenyhtiöilleen edunvalvontaa, harjoittaa sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyötä, hoitaa sisäistä ja ulkoista tiedottamista sekä kerää ajankohtaista tietoa jäsenyritysten käyttöön niin edunvalvonnan kuin päätöksenteon tueksi. Liitto on myös monien yhteisten asioiden yhteistyöfoorumi.

Edunvalvonta ja lakipalvelut 

Liiton henkilökunta osallistuu jäsenyritystensä kannalta merkityksellisten työryhmien toimintaan eri viranomaistahoissa sekä muissa intressiryhmissä. Tavoitteena on vaikuttaa säädösympäristöön ja -valmisteluun siten, että se parhaiten tukee jäsenistön liiketoimintaa ja liiketoiminnallisia tavoitteita. Liitto antaa lausuntoja viranomaisille mm. lainsäädäntöön, määräyksiin ja suosituksiin liittyen. Lisäksi pienimuotoiset lakipalvelut tarjotaan jäsenille osana edunvalvontatehtäviä. Lue Finnetin lakipalveluista lisää tästä.

Tilastointi

Liitto kokoaa ja analysoi ajankohtaista tietoa jäsenyritystensä käyttöön sekä edunvalvonnan, viestinnän ja päätöksenteon tueksi. Tilastoja kootaan niin liittymätiedoista, talousluvuista kuin myös muista alan keskeisistä tilastoista. Jäsenyhtiöille laaditaan vuosittain kannattavuus- ja liittymäselvitys sekä toimialan tilinpäätösanalyysi.

Tiedotus

Liitto tiedottaa jäsenyrityksille toimialan sääntelyn, lainsäädännön, kilpailutilanteen ja markkinoiden muutoksista. Viestinnän pääkanavina toimivat sähköinen uutiskirje jäsenille, blogi-kirjoitukset, sähköposti sekä erilaiset yhteistyöfoorumit. Tämän lisäksi liitto järjestää seminaareja ja koulutustilaisuuksia tukemaan ajankohtaisten asioiden viestintää ja tiedonkulkua.