Verkostoitumalla vahvaksi.

Yhteistyötä oman alueen hyväksi

Liiton jäsenillä on vuosittain useita mahdollisuuksia kartuttaa tietotaitoaan ja tavata muita jäseniä niin sisäisissä kokouksissa ja koulutuksissa kuin kaikille avoimissa tilaisuuksissa.

Kevät- ja syyskokoukset

Liiton sääntöjen mukaisesti vuosittain järjestetään kaksi sääntömääräistä kokousta. Liiton kevätkokous pidetään touko-kesäkuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määrääminä päivinä.

Finnetin toimitusjohtajakokous

Jäsenyhtiöiden toimitusjohtajat kokoontuvat neljä kertaa vuodessa Finnet-liiton organisoimaan kokoukseen.

Työryhmät

Liiton henkilökunta osallistuu jäsenyritystensä kannalta merkityksellisten työryhmien toimintaan eri viranomaistahoissa sekä muissa intressiryhmissä. Lisäksi liitto koordinoi erilaisia sisäisiä työryhmiä, joihin jäsenet voivat nimetä oman edustajan. Sisäisten työryhmien teemoja ovat mm. tietosuoja, viestintä, tekniikka sekä kuluttajamyynti.

Tapahtumat ja koulutukset

Liitto järjestää erilaisia seminaareja, tapahtumia ja koulutuksia aina tarpeen mukaan. Etusivulla olevasta kalenterista löydät ajankohtaisimmat.