Finnet-förbundet

Finnet-förbundet fungerar som intresseorganisation för sina medlemmar.

Aktuellt

Pressmeddelanden
20.10.2022

Videoserie hjälper unga att navigera nätet

Nätanvändningen bland barn och unga ökar konstant. Västnyländska aktörer vill göra nätet tryggare.

Fiberlycka
01.07.2022

Fiber är pricken över i:et i den nya stugbyn i Borgå

Porvoon Galaksit erbjuder traditionellt stugliv med moderna möjligheter. Pålitligt och snabbt internet är viktigt även för pensionärer. 

Fiberlycka
12.04.2022

Pingen har verkligen betydelse

Ett nät som alltid fungerar snabbt garanterar bra spel för aktivspelaren och eventuellt även en framtid inom e-sporten

Pressmeddelanden
17.03.2022

LPOnets bokslut 2021

LPOnet fortsatte strategienligt med utvidgandet av det optiska fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom.

Meddelanden
18.01.2022

JNT ny ägare till Konttoripiste

En stark, lokalt förankrad aktör inom IT-tjänster skapas i Österbotten

Fiberlycka
19.10.2021

Fiberoptik lockar distansarbetare till Ackas

Alla stadens enheter, liksom även andra fastigheter längs det utbyggda nätet har anslutits till fiber.