Finnet-förbundet

Finnet-förbundet fungerar som intresseorganisation för sina medlemmar.

Aktuellt

Blogg
21.04.2021

Fiber garanterar smidigt distansarbete

Distansjobb möjliggör ett levande Finland och Fiber distansjobbet

Pressmeddelanden
21.04.2021

Distansarbetets popularitet fortsätter

Finnet-gruppen undersökte: Distansarbetets popularitet fortsätter – fiberanvändarna upplever minst störningar

Pressmeddelanden
13.04.2021

LPOnets bokslut 2020

LPOnet fortsatte strategienligt med utvidgandet av det optiska fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom.

Blogg
07.10.2020

Områdets dragningskraft är beroende av optisk fiber

Den pålitliga fiberförbindelsen möjliggör fungerande nättjänster i ett glest befolkat Finland.

Pressmeddelanden
07.10.2020

Finnet-gruppen investerar en halv miljard euro i optiska fiberförbindelser

Områdets dragningskraft beror på optisk fiber

Meddelanden
05.10.2020

Kulturhuset Grand går in i optiska fibereran

LPOnet levererar optiska fiberanslutningar