Finnet-förbundet

Finnet-förbundet fungerar som intresseorganisation för sina medlemmar.

Aktuellt

Pressmeddelanden
17.03.2022

LPOnets bokslut 2021

LPOnet fortsatte strategienligt med utvidgandet av det optiska fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom.

Meddelanden
18.01.2022

JNT ny ägare till Konttoripiste

En stark, lokalt förankrad aktör inom IT-tjänster skapas i Österbotten

Fiberlycka
19.10.2021

Fiberoptik lockar distansarbetare till Ackas

Alla stadens enheter, liksom även andra fastigheter längs det utbyggda nätet har anslutits till fiber.

Meddelanden
06.10.2021

LPOnet utsåg ny verkställande direktör

LPOnet har valt diplomingenjör Ilari Anttila till ny verkställande direktör. Anttila börjar i tjänsten 1.12.2021.

Meddelanden
16.06.2021

LPOnet levererar optiska fibertjänster till Brunberg

Brunberg har tagit i bruk LPOnets optiska fiberanslutning

Pressmeddelanden
25.05.2021

Användare av mobila anslutningar har mest nätverksstörningar

Forskning: Användare av mobila anslutningar har mest nätverksstörningar – användare av fiber väldigt lite