Sisäinen lakiosastomme jäsenten käytettävissä.

Sopimus- ja lakipalvelut

Finnet-liiton tarjoamat lakipalvelut voivat olla maksullisia tai maksuttomia. Edunvalvonnan piiriin kuuluvat lakipalvelut ovat jäsenille maksuttomia. Edunvalvonnan piiriin kuuluvilla lakipalveluilla tarkoitetaan lakipalveluja, jotka hyödyttävät jäseniä laajasti. Tällaisia ovat:

 • Lainsäädäntöön tai muuhun sääntelyyn vaikuttaminen
 • Uutiskirjeet ja muu lainsäädäntöön liittyvä tiedottaminen
 • Kaikkien jäsenten käyttöön tulevien sopimusehtojen tai -mallien laatiminen
 • Muut lakipalvelut, joissa on osallisena yli puolet Finnet-liiton jäsenistä
 • Lyhyet juridiset selvitykset / toimeksiannot (alle 30 min.)

Muut lakipalvelut ovat maksullisia. Jäsenet saavat lakipalveluja edulliseen jäsenhintaan. Finnet-liiton maksullisiin lakipalveluihin kuuluu ennen kaikkea sopimusoikeudellisten toimeksiantojen, juridisten selvitysten toteuttaminen sekä hallinto- ja siviiliprosessuaalisten asioiden hoitaminen. Erityisosaamisalueitamme ovat:

 • Tietosuoja
 • Kuluttajansuoja
 • Työoikeus
 • Sopimusoikeus
 • IPR-juridiikka
 • Tietoyhteiskuntakaari
 • Ympäristöoikeus

Palveluihimme sisältyvät lakiasioihin liittyvä neuvonta, asiakirjojen laadinta sekä koulutusten järjestäminen osaamisemme puitteissa. Esimerkkejä lakipalveluistamme:

 • Sopimusten riskianalyysit, laadinta sekä sopimusneuvottelut
 • Rekisteri- ja tietosuojaselosteet sekä henkilötietojen käsittelyn ulkoistus
 • Liikkeen luovutus, työsuhteen päättäminen ja muut työsuhdeasiat
 • Salassapitosopimukset, kauppaedustussopimukset ja vahingonkorvaus
 • Alihankinta-, lisensointi- ja tuotekehityssopimukset
 • Työ-, johtaja-, ja toimeksiantosopimukset
 • Ympäristöluvat ja lupaprosesseissa avustaminen
 • Yhtiöjärjestyksen / sääntöjen laatiminen ja tulkinta
 • Yritysjärjestelyt
 • Oikeudenkäynnit ja julkiset hankinnat

Lisätiedot

Marko Vuorinen, marko.vuorinen (at) finnet.fi, 040 504 3370