VSP investoi teknologiakyvykkyyteen ja valokuituun

VSP investoi teknologiakyvykkyyteen ja valokuituun

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n liikevaihto kasvoi edellisvuodesta mutta arvioitua maltillisemmin kohoten 21,6 miljoonaan euroon. Pitkittynyt koronaviruspandemia vaikutti yhtiön toimintaan monella saralla. Liiketoiminnan kannattavuus putosikin aiempien vuosien tasosta, mutta tulos ylsi kuitenkin plussalle. Liikevoittoa kertyi 0,3 miljoonaa euroa eli 1,4 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön vakavaraisuus säilyi vahvana, emoyhtiön taseen loppusumma oli tilikauden lopussa lähes 30 miljoonaa euroa. Yhtiö työllisti viime tilikauden aikana keskimäärin 420 työntekijää seitsemällä paikkakunnalla ja henkilöstömäärä on kasvanut edelleen kuluvalla tilikaudella.

Yhtiö teki viime tilikauden aikana poikkeuksellisen mittavat, peräti yli kuuden miljoonan euron investoinnit, jotka rahoitettiin aiempien vuosien tapaan kokonaan tulorahoituksella. Investoinnit kohdistettiin mm. yhtiön valokuituverkkoalueen laajentamiseen, verkkoinfrastruktuurien laiteinvestointeihin sekä liiketoimintakauppoihin. Yhtiö osti tilikauden aikana osuuskunta Eurajoen Puhelimen koko liiketoiminnan ja kasvatti omistusosuutensa tytäryhtiö Teknomeria Oy:ssä yli 99 prosenttiin.

Yhtiön omavaraisuusaste säilyi investoinneista huolimatta korkeana ollen 82,1 prosenttia. Yhtiö on jakanut osinkoja vuodesta 2002 alkaen yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa ja vuodelta 2021 yhtiö jakaa osinkoa jälleen yli 403 000 euroa.

Lue lisää VSP:n sivuilta»