Viestintä muuttuu

Viestintä muuttuu ja ihmisten kekseliäisyydellä ei ole rajoja

Kirjoittaja: Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry

Viestintäyhteydet ts. puhelinlinjat rakennettiin aikanaan, jotta asioiden hoito helpottuisi. Tärkein siirrettävä informaatio oli puhetta. Myöhemmin puheen rinnalle tuli datansiirto, jolla pystyttiin lisäämään informaatiota ja helpotettiin asiointia edelleen. Nykyisten laajakaistayhteyksien kautta voidaan siirtää jo liikkuvaa kuvaa molempiin suuntiin samanaikaisesti ja vieläpä useammasta eri lähteestä. Palveluiden tarvitsema tiedonsiirtokapasiteetin määrä kasvaa lähes rajattomasti, ja sitä mukaa kun investoidaan verkkoihin, ihmiset keksivät uusia tapoja tuottaa ja kuluttaa sisältöjä.

Tulevat sukupolvet keksivät aivan uusia kommunikointitapoja

Nykyiset sukupolvet viestivät eri asioita kuin aikaisemmat ja tulevat sukupolvet keksivät varmasti uusia sisältöjä ja kommunikointitapoja, joita ei vielä osata edes ennustaa. Varsinkin nuorten keskuudessa on juuri nyt suosittua ns. somevaikuttajien seuraaminen eri alustoilla. Ja kasvavin trendi on varmaankin virtuaalisen ja todellisuuden yhdistävät sisällöt, jotka rakentuvat kuvista ja videoista. Yksi skenaario on, että ihmisten jakamien ja vastaanottamien virtuaalisisältöjen rinnalla verkossa alkaa liikkua tavaroiden ja asioiden digitaalisia kaksosia, joita tullaan melko varmuudella käyttämään erilaisten liiketoimintojen alustoina ja kehitysympäristöinä.

Digitaaliset kaksoset tarjoavat uudentyyppisiä viestintäalustoja

Perinteisen maailman prosessit siirtyvät digitaalisen maailman viestinnäksi ja tietoliikenneverkko on sen tärkein kanava. Somevaikuttaminen ja ihmisten välinen kommunikaatio muuttuu aivan toisenlaiseksi ja siirtyy uusille alustoille. Digitalisaation toteuttamisessa käytetään digitaalisia kaksosia, jotka kuvaavat todellisen maailman rakenteita. Tämä kehitys mahdollistaa tehokkaammat ja ympäristöystävällisemmät toimintamallit.

Maailmalla jylläävä koronaepidemia myös osoittaa sen, että ihmisten liikkumista voidaan joutua rajoittamaan muistakin syistä – ja liikuttaminen vie sekä aikaa että kuluttaa energiaa. Paljon nopeampaa on muodostaa maailmasta digitaalinen ja antaa ihmisten pysyä paikoillaan, jolloin asuinpaikka voidaan valita sen mukaan, missä on parhaimmat yhteydet. Toki myös elämän laatu ja turvallisuus vaikuttavat valintoihin.  Tämä on suomalaisille erittäin suuri mahdollisuus, kunhan vain varmistetaan, että valokuitua on laajasti tarjolla koteihin ja työpaikoille –vapaa-ajan asuntoja unohtamatta.

Investoimalla valokuituun mahdollistetaan tulevaisuudenkin tietoliikennetarpeet

Nykytietämyksen perusteella ei pitäisi arvioida kuituinvestointien käyttötarpeita, vaan investoinnit tulee tehdä määrätietoisesti ja kattavasti. Seuraavat sukupolvet keksivät viestintäalustoille joka tapauksessa aivan uusia käyttötarkoituksia, jolloin tietoliikenneverkoilta vaaditaan aina vaan enemmän. Valokuidulla mahdollistetaan tulevaisuudenkin tarpeet.

Jarmo Matilainen
toimitusjohtaja
Finnet-liitto ry
@Jarmo_Matilai