Vastuullinen liiketoiminta ja valokuituverkkojen rakentaminen

Vastuullinen liiketoiminta ja valokuituverkkojen rakentaminen 

Vastuullisuus on päivän teema ja käsitteenä se on laaja. Se sisältää niin ympäristövastuullisuuden kuin sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden ottamalla huomioon laajemmat vaikutukset sekä nykyisille että tuleville sukupolville.  

Kriittisen infran tulevaisuus varmistetaan kotimaisin voimin 

Kuituverkkojen rakentaminen on panostamista yhteiskunnan perusinfraan ja sen merkitys on noussut todella tärkeäksi erityisesti välillisten vaikutusten kautta. Kun yhteiskunta digitalisoituu, niin laajakaistainfran tulee tukea digitaalista siirtymää mahdollisimman hyvin. Vaikka digitaalisen infran merkitystä yhteiskunnan digitalisaatioasteen mahdollistajana ei haluta korostaa, niin käytäntö on osoittanut, että se on kiistatonta. Ja koska kyse on yhteiskunnan kriittisestä infrasta, eikö silloin erityisen tärkeää ole huolehtia siitä, että infraan liittyvät päätökset tehdään kotimaisiin lähtökohtiin perustuen? 

Luottamus ja alueiden elinvoima ovat Finnet-yhtiöiden toiminnan lähtökohtia

Suomalaiset paikalliset operaattorit ovat vastuullisesti hoitaneet, aikaisemmin viestintään ja nyttemmin digitaalisuuteen liittyvää, kriittistä infraa jo vuosikymmeniä. Vastuullisuudesta kertoo se, että kaikkina aikoina asiakkaiden palveluiden turvaaminen ja luottamuksellisuus sekä alueellisen elinvoiman tukeminen ovat olleet tärkein lähtökohta toiminnalle. Tässä toimintamallissa maksimaalisen voiton tavoittelu, verkon arvon maksimointi tai muu pikavoittojen tavoittelu eivät ole olleet toiminnan keskiössä.  

Valokuituinvestointien käyttöikä on nykyarvioiden mukaan yli 50 vuotta. Tiedämme eri tutkimustulosten perustella, että valokuitu on energiatehokkain ja myös pitkällä aikavälillä edullisin tiedonsiirtotekniikka nykyisille ja tuleville palveluille. Kysymys kuuluukin, että ostatko valokuituliittymän toimijalta, jonka koko olemassa olo perustuu siihen, että kansainvälinen pääoma on etsinyt mahdollisimman hyvää tuottokohdetta vai ostatko liittymän toimijalta, jonka olemassaolo perustuu siihen, että asiakkaat voivat olla omistajina ja päätöksenteko perustuu asiakkaiden edun sekä paikallisen lisäarvon kasvattamiseen? 

Keskittymiskehitystä perustellaan usein sillä, että haetaan kustannustehokkuutta ja volyymietuja sekä panostetaan kannattavuuden parantamiseen. Näissä tapauksissa korostuu vastuu osakkeenomistajille ja rahoittajille, mutta samalla pienen asiakkaan kokemus hukkuu koneiston rattaisiin.  

Vastuullisuus on myös asiakaskokemuksen kautta nähtävä asia 

Jokainen meistä on varmasti kokenut sekä hyviä että huonoja asiakaskokemuksia. Itselleni osui äskettäin outo tapaus mobiilioperaattorin myymälässä, kun olin irtisanomassa edesmenneen läheiseni liittymää. Asiakaspalvelija suhtautui erittäin myötätuntoisesti aina siihen saakka, kun liittymät oli irtisanottu. Valitettavasti kohtaaminen päättyi hänen lauseeseensa: ”Miten muuten teidän perheen muut liittymät? Ovatko ne meillä…” Ei näin. 

Vastuullisuus on liiketoiminnan kulmakivi, joka ulottuu ympäristöstä ja yhteiskunnasta aina asiakkaisiin. Kuituverkkojen rakentaminen on tässä valaiseva esimerkki siitä, miten vastuullisuus voi ohjata päätöksentekoa. Finnet-liiton jäsenyhtiöt ovat osoittaneet, että pitkäaikainen menestys rakentuu luottamukseen, alueellisen elinvoiman tukemiseen ja kestävään liiketoimintaan. Pikavoittojen tavoittelu ei ole heidän tavoitteensa.  

Jarmo Matilainen
toimitusjohtaja
Finnet-liitto ry
@Jarmo_Matilai