Valokuituverkon omistajalla on väliä

Valokuituverkon omistajalla on väliä

Suomalaisten keskuudessa valokuituverkon valinnassa korostuu enemmän verkon omistajan tunteminen kuin itse nettipalvelujen valinnanvapaus. Peräti 71 % suomalaisista pitää tärkeänä tietää, kuka verkon omistaa (ETN-lehden artikkeli ).

Verkon omistaja vastaa laadusta ja toimivuudesta

Kyseinen tutkimustulos on ymmärrettävä ja looginen, sillä valokuituverkon omistaja kantaa päävastuun verkon laadusta ja toimivuudesta. Omistajan intresseissä on pitkäjänteinen satsaus valokuituverkon laatuun sekä sen kustannustehokkaaseen ylläpitoon, jotta se pystyy skaalautumaan tulevaisuuden tarpeisiin, kuten kymmenien gigabittien nopeuksiin.

Nettipalvelut eivät paranna verkon toimivuutta tai nopeutta

On tärkeää ymmärtää, että internetpalveluntarjoaja voi vaikuttaa ainoastaan siihen, miten nopean liittymän asiakas voi valita sekä hoitaa liittymän asiakaspalvelun ja laskutuksen. Internetpalvelun osuus valokuituverkon kustannuksista on vähäinen, eikä sillä ole vaikutusta verkon toimivuuteen, suorituskykyyn tai laatuun. Liittymän kautta avautuvat internetin muut palvelut, kuten viihde, sosiaalinen media, verkkokaupat ja pankkipalvelut, ovat kuitenkin asiakkaan kannalta keskeisiä.

Verkon rakentajalla on ratkaiseva rooli valokuituverkon laadun määrittämisessä ja sen kyvyssä tarjota huippunopeita yhteyksiä – riippumatta siitä, kenen tarjoamat nettipalvelut ovat verkossa. Avoimen verkon nettipalveluiden ongelmana on se, että kuluttaja ei voi valita muita nettipalvelun toimittajia kuin ne, jotka valokuituverkon omistaja kulloinkin hyväksyy palvelun toimittajaksi. Siinä mielessä vertailu esimerkiksi sähkömarkkinaan ontuu. Sähkömarkkinoilla kuluttaja voi valita sähkön toimittajan täysin riippumatta kuka verkon on rakentanut tai kuka sen omistaa.

Avoimen kuidun puolustajat antavat ymmärtää, että valitessaan muunlaisen verkkoratkaisun asiakkaat ovat kymmeniksi vuosiksi sidottuja tiettyyn verkkopalvelun toimittajaan. Samalla he unohtavat mainita, että valitessaan heidät asiakkaat ovat kymmeniä vuosia kiinni heidän verkossaan ja valitsemissaan nettipalvelun tarjoajissa.

Jarmo Matilainen
toimitusjohtaja
Finnet-liitto ry
@Jarmo_Matilai