Valokuitu mahdollistaa

Valokuitu mahdollistaa tulevaisuuden energiatehokkaat ja huoltovarmat verkot sekä langattomien tekniikoiden perustan

Kannanotto Suomen linjauksiin digikompassissa

Valtioneuvosto julkisti 20.10.2022 Suomen digikompassin selonteon. Digi- ja datataloutta sekä osaamista koskevissa linjauksissa selonteko on suurimmalta osalta oikeansuuntainen, mutta digitaalisen infran ja tietoliikenneverkkojen osalta se sisältää osittain jopa ristiriitaisia kirjauksia.

Suomen digitaalinen kompassi perustuu vuonna 2021 esitettyyn EU:n digitaaliseen kompassiin ja sitä koskevaan ohjelmaehdotukseen ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle”, jossa määritellään vaatimukset kansallisille tiekartoille. Suomi haluaa olla ensimmäinen kansallisen strategisen tiekartan laatinut jäsenmaa.

Digitaalisen infrastruktuurin osalta selonteossa todetaan Suomen vahvuudeksi toimivat viestintäverkot. Miksi tällainen todetaan Suomen vahvuutena? Tämä on itsestäänselvyys ja sen voi jokainen eurooppalainen maa kirjata vahvuudekseen, koska viestintäverkot ovat EU:ssa toimivia verrattuna moneen muuhun maanosaan. Puhelut menevät läpi eli roaming toimii ja dataa liikkuu.

Teknologianeutraalin ja mobiliteettia painottavan viestintäpolitiikan avulla Suomi ei nouse DESI-indeksissä

Selonteon tavoitteisiin on kirjattu se, että Suomen sijoitus EU:n DESI-indeksissä pitää saada nostettua nykyisestä kahdeksannesta sijasta. Jokainen, joka on perehtynyt DESI-raporttiin, tietää että sijoitus nousee välittömästi, kun saamme valokuituverkkojen kattavuuden paremmaksi ja ihmisiä ottamaan niitä käyttöön.

Suomi on EU:n ykkönen mobiilidatan siirrossa ja kärkisijoilla mobiililiittymien määrässä asukasta kohden, joten edelleen teknologianeutraalin ja mobiliteettia painottavan viestintäpolitiikan avulla sijoitus DESI-indeksissä ei tule nousemaan vaan pikemminkin päinvastoin, koska monissa muissa EU-maissa tuetaan sekä poliittisesti että taloudellisesti valokuituverkkojen rakentamista, joka nostaa samalla myös noissa maissa mobiiliverkkojen laatua tukiasemien lisääntymisen kautta.

Valokuituverkkojen rakentamista tulee tukea poliittisesti ja tarvittaessa taloudellisesti

Näyttää siltä, että teknologianeutraalilla ja voimakkaasti mobiiliin perustuvalla tiellä Suomen suhteellinen sijoitus verkkojen osalta tulee tällä vuosikymmenellä laskemaan. LVM:ssä ja valtioneuvostossa pitäisi uskaltaa sanoa ääneen, että päästäksemme Suomen Digikompassin tavoitteisiin tuemme poliittisesti ja tarvittaessa myös taloudellisesti valokuituverkkojen rakentamista. Tämä tapahtuu mm. nopeuttamalla edelleen lupakäytäntöjen keventämistä – kuten sallimalla uusien kaivaustekniikoiden laajaa pilotointia ja käyttöönottoa – sekä vahvistamalla yhteisrakentamisen toimintakulttuuria. Lisäksi Suomen päättäjien pitäisi tunnustaa se tosiasia, että tulevaisuuden energiatehokkaiden, huoltovarmojen verkkojen sekä langattomien tekniikoiden, kuten 5G ja 6G sekä WiFi7 perustan mahdollistava verkkoteknologia on valokuituverkko.

Jarmo Matilainen
Finnet-liitto ry
@Jarmo_Matilai