Investoimalla valokuituverkkoon kunnasta digitalisaation edelläkävijä

 

 

Finnet-liiton tietopaketti kuntavaaliehdokkaille ja äänestäjille:

Investoimalla valokuituverkkoon kunnasta digitalisaation edelläkävijä

Huhtikuun kuntavaaleissa valitut valtuutetut tulevat olemaan ratkaisevassa roolissa, kun Suomen kuntakenttää valmistellaan 2020-luvun digimaailmaan. Vahvistamalla oman kunnan digitaalisia palveluja ja uusia toimintamalleja varmistetaan kunnan kehittyminen pitkälle tulevaisuuteen. Tähän tarvitaan toimivat ja nopeat laajakaistayhteydet – kuituyhteydet. Ohessa Finnet-liiton tietopaketti siitä kuinka investoimalla valokuituverkkoon kunnasta tehdään tulevaisuuden ”Smart City”.  Tietopaketti sopii sekä kuntavaaliehdokkaille että äänestäjille. 

 1. Kunnan mahdollisuus tarjota digitaalisia palveluita kaikille kuntalaisille paranee

  Hyvien tietoliikenneyhteyksien merkitys kasvaa koko ajan.  Valokuituverkko on nopein ja varmin yhteys, joka mahdollistaa nykyiset ja tulevaisuuden digitaaliset palvelut kansalaisille asuinpaikasta riippumatta. Terveys- ja hyvinvointialalla kaavaillut kotiin tuotavat palvelut voivat mahdollistaa ikääntyvien asumisen kotona pidempään. Kuituverkolla on tulevaisuustakuu.

 1. Houkutteleva asuinympäristö

  Asuinpaikalta toivotaan nopeita ja häiriöttömiä tietoliikenneyhteyksiä sujuvan arjen, etätyöskentelyn ja -opiskelun mahdollistamiseksi. Kuituyhteyksiä tarjoavat asuinalueet houkuttelevat niin uusia kuin nykyisiä asukkaita. Kiinteistöjen arvo nousee kuituyhteyden myötä. Toimivat tietoliikenneyhteydet tuovatkin asuinpaikan valintaan huomattavasti enemmän mahdollisuuksia.

 1. Kunta pystyy houkuttelemaan uudentyyppisiä elinkeinoja ja sitä kautta uusia työpaikkoja

  OECD:n tutkimusten mukaan kunnat ja alueet, joihin on investoitu kuituyhteydet, houkuttelevat enemmän uusia yrityksiä ja synnyttävät uusia työpaikkoja. Tulevaisuuden elinkeinot ovat täysin riippuvaisia tieto-liikenneyhteyksistä – verkkokauppa ja erilaiset sähköiset palvelut voidaan tarjota mistä tahansa, kunhan vain yhteydet ovat kunnossa.

 1. Kunta mukana kehittämässä uutta teknologiaa hyödyntäviä matkailupalveluita

  Matkailupalveluiden markkinointi vaatii toimivat yhteydet. Verkossa tehdään varaukset ja kohteiden sekä palveluiden esittelyt. Matkailualan tärkein markkinointitrendi on virtuaalitodellisuus osana palvelu-kokemusta. Vaikka palvelut usein toteutetaan älypuhelinten ja ns. mobiililaitteiden avulla, luotettavan tiedonsiirron voi varmistaa vain kuituyhteydellä. Hyvä mobiiliverkko voidaan toteuttaa kuituyhteyden varaan.

 1. Kunta uudistuu ja kunnan taloudellinen liikkumavara lisääntyy

  Kattavan kuituverkon avulla voi kunta uudistaa toimintansa hyvinkin moderniksi. Opetus- ja elinvoimapalvelut voidaan siirtää verkkoon ja tarjota niitä kaikille kuntalaisille asuinpaikasta riippumatta. Suurin mahdollisuus on kunnan omien hallinnollisten toimintatapojen digitalisointi ja sitä kautta kustannusten vähentäminen. Verkkoyhteyksien avulla kunnan työntekijä voi palvella vaikkapa omasta kodista käsin videoyhteydellä kuntalaisia.  Tämä vähentää julkisten rakennusten tarvetta ja mahdollistaa uuden tyyppisten monikäyttöisten tilojen käyttöönoton.Kuntalaiset kannattaa ottaa mukaan kehittämään palveluita ja yrityksille tarjota uusi kanava olla mukana kunnan palvelutuotannossa.

 1. Kunnasta tulevaisuuden Smart City

  Kunta, joka edistää kuituyhteyksien rakentamista, digitaalisten palvelujen kehittämistä sekä oman toimintansa uudistamista, tulee olemaan tulevaisuuden ”Smart City”. Siellä ihmiset haluavat asua, yrittää ja viettää vapaa-aikaa.

Lisätietoja
Finnet-liitto ry, toimitusjohtaja Jarmo Matilainen, p. 044 722 8210, jarmo.matilainen@finnet.fi

 

Finnet-liitto ry on alueellisten tietotekniikan palvelu- ja tietoliikenneyritysten edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Finnet-liittoon kuuluu 23 jäsenyritystä tytär- ja osakkuusyrityksineen, joiden liikevaihto vuonna 2015 oli yhteensä noin 370 miljoonaa euroa. Yritykset työllistävät yhteensä hieman yli 2 000 henkilöä. Jäsenyhtiöt tekevät mittavaa yhteistyötä kuntien kanssa kuituyhteyksien parantamisessa omilla alueillaan ja ovat kiinnostuneita keskustele-maan lähialueiden yhteyksien parantamisesta erilaisilla yhteistyömalleilla. Yhtiöiden yhteystiedot löytyvät sivuilta https://www.finnet.fi/jasenyhtiot/