Uudessa normaalissa syntyy uusia voittajia

Uudessa normaalissa syntyy uusia voittajia

Kirjoittaja: Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry

Olemme keskellä suurta ihmiskoetta, jonka tuloksia voidaan arvioida vasta vuosien päästä. Kukaan ei kysynyt, haluammeko osallistua tähän koronakokeeseen. Varmaa kuitenkin on, että osa taudin torjuntakeinoista ja kyvystämme sopeutua tilanteeseen eivät onnistu, kun taas jotkut ratkaisut osoittautuvat loistaviksi menestyksiksi.

 

Paluuta vanhaan ei ole – on siirryttävä pysyvästi tulevaisuuteen

Epidemian jälkeisessä ajassa voittajaksi selviävät todennäköisesti sellaiset toimijat, jotka pystyivät nopeasti muuttamaan omaa toimintaansa tilanteessa, jossa perinteiset tavat eivät enää toimineet. Monia uusia innovatiivisia liiketoimintamalleja on syntynyt ja sitä kautta on saatu uutta kasvua ja liiketoimintaa aikaiseksi. Digitaaliset ratkaisut ovat monessa näissä toimintamalleissa ratkaisevassa roolissa. Olemmekin alkaneet puhua ”uudesta normaalista”.

Paluu vanhaan ei välttämättä tapahdu niin kuin on oletettu, koska ihmisten käytös on kriisin aikana muuttunut. On tutkittu, että jo neljässä viikossa rutiinien muuttuessa ne jäävät pysyväksi merkittävälle määrälle ihmisistä. Vaikka viranomaiset huomenna kertoisivat, että voimme vapaasti lähteä ulkomaan matkalle, lentokentillä on melkoisen pitkään autiota. Monet ennen koronaa olleet suosikkikohteet eivät olekaan enää ykkössuosikkeja, vaan syntyy uudenlaisia matkailutrendejä. Pelko on olemassa ja osalle meistä kiinnostus kaukomatkailuun on vaihtunut pysyvästi johonkin toiseen.

Uudessa normaalissa häviäjiä ovat sellaiset yhteiskunnat ja toimintatavat, joissa pyritään suojelemaan vanhoja toimintamalleja kaikin mahdollisin keinoin. Monissa perinteitä vaalivissa kulttuureissa odotetaan paluuta aikaisempaan, keskitetään voimavarat mielenosoituksiin tai etsitään syyllisiä. Näin toimivilla on edessä ankea tulevaisuus. Nyt on mahdollisuus valita, haluaako olla häviäjien vai voittajien joukossa! Järkevintä onkin rohkeasti hakea uudistuksia ja tunnistaa, että tässä uudessa normaalissa moni asia on muuttunut.

Panostukset uudistumiseen on paras lääke

Meidän on rohkeasti jatkettava etäteknologioiden hyödyntämistä ja siirryttävä ajattelemaan ensisijaisesti verkkoon sijoittuvaa yhteiskuntarakennetta. Se tarkoittaa monen tutun rakenteen uudelleen arviointia, joka vaatii rohkeutta purkaa vanhaa ja rakentaa uutta automaatioon ja robotisaation perustuvaa toimintaa niin julkisissa palveluissa kuin kaikissa liiketoiminnoissa. Tämä edellyttää investointien ja kehittämispanostusten suuntaamista osaamiseen ja uusiin innovaatioihin, mutta mahdollistaa merkittävää uutta liiketoimintaa erityisesti niillä markkinoilla, jotka alkavat voimakkaasti kasvaa tässä uudessa normaalissa.

On aivan selvää, että nyt ei ole syytä jäädä odottelemaan epidemian poistumista, vaan on keskitettävä huomiota uusien palveluiden kehittämiseen ja muotoiluun. Uudessa normaalissa syntyy uusia voittajia. Moni perinteinen toimija häviää ja tulemme näkemään suuria markkina-aseman muutoksia niin yritysten kuin kansakuntien kesken. Muutoksessa onnistuvat ne, jotka osaavat mukautua muuttuviin olosuhteisiin.

Jarmo Matilainen
Finnet-liitto ry
@Jarmo_Matilai