Jääkö tulevaisuuden rakentaminen turvallisuusuhkien varjoon? 

Jääkö tulevaisuuden rakentaminen turvallisuusuhkien varjoon? 

Kirjoittaja: Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry 

Kiina ja USA hyötyvät nyt paljon siitä, että EU:ssa keskitytään turvallisuusasioihin. Putin on onnistunut luomaan Eurooppaan ilmapiirin, jossa huomio keskittyy sekä digitaalisiin että fyysisiin turvallisuusuhkiin ohjaten meitä pelaamaan hänen määrittelemää peliä. Vaikka turvallisuus on tärkeää, sen varjolla ei saisi unohtaa investointeja tulevaisuuteen. Meidän tulisi olla aktiivisia sellaisissa asioissa, jotka mahdollistavat tulevaisuuden kasvun, kuten yritysten ja julkisen sektorin digitalisointi, vihreä siirtymä, kvanttiteknologia ja tekoäly.    

Markkinat jaetaan nyt – olemmeko EU:ssa hereillä? 

Teknologiateollisuuden 13 miljoonan euron satsaus tekoälyyn on mittava panostus, joka korostaa teknologiayritysten roolia tulevaisuuden kasvun moottoreina. Tämä herättelee meitä ymmärtämään, että kehitys jatkuu turvallisuusuhkista huolimatta, etenkin tekoälyn käytössä, tutkimuksessa ja liiketoiminnan kasvussa. Lähitulevaisuudessa markkinat jaetaan samalla tavalla kuin internet-markkinat jaettiin 15–20 vuotta sitten, kun muutamat suuret teknojätit loivat globaalin markkinan. EU keskittyessä sisäisiin sääntöihin saatamme jäädä jälkeen tässä jaossa. 

Onko EU jälleen kerran myöhässä uusien teknologioiden soveltamisessa liiketoimintaan sekä kyvykkäiden osaajien houkuttelussa ja riskirahoituksen saannissa? Tarvitaanko EU:ssa politiikkaa, joka tekee mantereestamme houkuttelevimman kohteen osaajille, riskisijoittajille ja globaaleille kasvuyrittäjille? 

Osaajien ei tulisi keskittyä pelkästään regulaatioon 

EU:ssa keskustellaan laajasti datan ja tekoälyn säätelystä, ja EU pyrkii luomaan globaalisti parhaan sääntely-ympäristön. Kuitenkin onko järkevää, että suuri määrä älykkäitä ja kyvykkäitä ihmisiä käyttää aikansa sääntelyn parissa, kun heidän osaamistaan tarvittaisiin yritysten liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen? 

Turvallisuusuhkia ei tule aliarvioida, vaan niitä tulee hallita tehokkaasti ja tarkasti ilman, että koko yhteiskunta ajautuu pelon ilmapiiriin ja sulkee rajoja. Nyt kuitenkin on erityisen tärkeää panostaa kehitykseen ja osaajien houkutteluun – tämä voi avata mahdollisuuden nousta globaaliksi innovaatiojohtajaksi. 

Jarmo Matilainen
Finnet-liitto ry
toimitusjohtaja 

@Jarmo_Matilai