Telealan menestyksen takana on alueellisesti vahva liitto

Telealan menestyksen takana on alueellisesti vahva liitto

Hurraa-huuto satavuotiaalle!

Finnet-liitto ry, alun perin nimeltään Suomen Puhelinlaitosten Liitto –Telefoninrättningarnas i Finland Förbund –perustettiin 23. päivänä huhtikuuta 1921 Helsingissä Vanhan Ylioppilastalon musiikkisalissa pidetyssä Suomen puhelinlaitosten yleisessä kokouksessa. Tilaisuudessa edustettuna oli 36 puhelinlaitosta maan eri puolilta.

Liiton perustamisen syyt olivat:

  1. Yrittäjien suuresta määrästä aiheutui hajanaisuutta, joka silminnähtävästi vaikeutti kaikkia puhelintoimen yhtenäisratkaisuja
  2. Laitteiden heikko kunto
  3. Laitosten keskinäiset yhteistyövaikeudet

Kokouksen yhteydessä kuultiin seuraavat alustukset:

  1. Suomen Puhelinlaitosten yhdistyksen perustaminen
  2. kaupunki-ja maaseutukeskusasemien välisten suhteiden ja sopimusten järjestäminen
  3. puhelinmaksujen määrääminen johtojen pituuden ja käytön mukaan
  4. Suomen Puhelinlaitosten teknillisen tilan kohottaminen

Kokouksessa esilletulleina asioina keskusteltiin lisäksi kolmesta kysymyksestä:

  1. puhelinneitien kuukausilomista
  2. heidän palkkauksestaan
  3. puhelinkeskuksissa käytettävän suomenkielisen sanaston tarkistamiskysymyksestä

Työ suomalaisten yhdistämiseksi jatkuu

Finnet-liitolla on ollut vahva rooli Suomen telealan menestyksessä. Finnet-liitto jäsenineen on ollut merkittävä yhdistäjä ja tulevaisuuden palveluiden sekä monipaikkaisen asumisen mahdollistaja läpi historiansa. Olemme yhdessä olleet edistämässä sitä, että Suomessa voidaan asua ja elää siellä, missä halutaan.

Tänä päivänä teleyritysten yhteistyö ja alueellisten verkkojen yhteensopivuus on saumatonta ja data liikkuu yötä päivää niin Suomen sisällä kuin ulkopuolelle gigabittien nopeudella.  Työ suomalaisten yhdistämiseksi jatkuu Finnet-liitossa ja sen jäsenyhtiöissä – myös seuraavat sata vuotta.

Finnet-liitto 100 vuotta – Yhdistämme tulevaisuuden.