Taajuuspolitiikalla merkittävä rooli tulevaisuuden Suomessa

Taajuuspolitiikalla merkittävä rooli tulevaisuuden Suomessa

Osa tulevista 5G-taajuuksista huutokaupan ulkopuolelle

Kirjoittaja: Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry

Jopa 70—80 % mobiilipalveluista kulutetaan kotona. Tukiasemat sijaitsevat kaukana, jopa kymmenien kilometrien päässä, ja niistä lähetetään radiosignaalia sellaisella teholla, että signaalin pitää läpäistä seinät ja ikkunat, jotta luvattu palvelulaatu saavutetaan. Myös kännyköiden ja mokkuloiden pitää lähettää signaalia sisätiloista ulospäin kovemmalla teholla, jotta viesti lähtisi maailmalle. Tilanne muuttuu merkittävästi, jos tukiasema sijaitsee kuituyhteyden päässä rakennuksen sisällä. Näin kotona olevia ihmisiä ja laitteita pystytään tehokkaimmin palvelemaan.

Kuituyhteyksien rakentaminen kiinteistöihin on ekoteko

Tämä yksinkertainen lähestymistavan muutos – eli ei ulkoa sisälle suurella teholla, vaan samassa tilassa pienellä teholla – on yksi esimerkki siitä, kuinka kuituyhteyksien rakentaminen kiinteistöihin on todellinen ekoteko ja se pienentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Tutkimusten mukaan kuituyhteyden hiilijalanjälki on 88 % pienempi kuin muiden tietoliikenneratkaisujen. Jos Suomi haluaa oikeasti tukea vähäpäästöisiä teknologioita kaikessa toiminnassaan, ei pitäisi olla vaikea päätös tukea kotitalouksia hankkimaan kuituyhteyksiä. Kumpi onkaan parempi ympäristöteko tulevaisuutta ajatellen: sähköauton hankkiminen vai siirtyminen digiaikaan ja etäpalveluiden käyttäjäksi hankkimalla huippunopea kuituyhteys?

5G-taajuuksilla voidaan parantaa kuluttajien palveluja merkittävästi

Taajuuspolitiikan päätöksillä tuleekin olemaan sekä tulevaisuuden palveluiden saatavuuden, kasvihuonekaasupäästöjen että uusien liiketoimintamallien syntymisen kannalta erittäin merkittävä rooli. Jos taajuudet huutokaupataan esimerkiksi 20 vuodeksi nykyisen liiketoimintamallin mukaisille toimijoille, se estää uusien toimijoiden syntymistä ja markkinoille tuloa sekä uusien innovaatioiden kehittymistä. Regulaattori on onnistunut aikaisempina vuosina taajuuspolitiikalla synnyttämään maahamme globaalistikin arvioiden erinomaisen mobiilimarkkinan, joten uuden lähestymistavan kautta kilpailun lisääminen lienee regulaattorille mieluista.

Osa tulevista 5G-taajuuksista huutokaupan ulkopuolelle

5G on ihan jotain muuta kuin mobiilipalvelu. 5G on askel kaikkien tietoliikenneratkaisujen yhdentymiseen ja se vaatii kuitua.

Nyt valmisteilla olevassa 5G-taajuushuutokaupassa tarjolle tulee taajuuksia 3,4 – 3,8 GHz:n taajuusalueelta – maksimissaan siis jaossa on 400 MHz. Millainen tulevaisuuden näkymä tästä avautuu? Tätä regulaattorin kannattaa nyt miettiä todella tarkkaan! Jos koko alue huutokaupataan, mikään ei muutu, vaan nykyinen ulkotukiasemien kautta rakentuva malli jatkaa kuten tähänkin saakka eikä uusille toimijoille tai innovaatioille ole sijaa. Tulevissa 5G:n suunnitelluissa huutokaupoissa riittää, että jätetään noin 100 MHz:n taajuusalue jaettavaksi piensoluja rakentaville toimijoilla kuten paikallisille mikro-operaattoreille ja muille vertikaalisia ratkaisuja toteuttaville toimijoille. Nämä uudet toimijat pystyvät hyödyntämään olemassa olevia kuituyhteyksiä toteuttaessaan pienten solujen strategiaa koteihin sekä 5G-palveluita rajatuille maantieteellisille alueille.

Jarmo Matilainen
toimitusjohtaja
Finnet-liitto ry