Pressmeddelanden

LPOnet har beviljats Nyckelflaggan

11.01.2024

Nyckelflaggan är ett märke för finländskt arbete.


Stort digisprång med fiber, litet kolfotavtryck

22.03.2023

Koldioxidutsläppen för en optisk fiberanslutning är en halv promille av medelfinländarens kolfotavtryck


Videoserie hjälper unga att navigera nätet

20.10.2022

Nätanvändningen bland barn och unga ökar konstant. Västnyländska aktörer vill göra nätet tryggare.


LPOnets bokslut 2021

17.03.2022

LPOnet fortsatte strategienligt med utvidgandet av det optiska fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom.


LPOnet levererar optiska fibertjänster till Brunberg

16.06.2021

Brunberg har tagit i bruk LPOnets optiska fiberanslutning


Användare av mobila anslutningar har mest nätverksstörningar

25.05.2021

Forskning: Användare av mobila anslutningar har mest nätverksstörningar – användare av fiber väldigt lite


Distansarbetets popularitet fortsätter

21.04.2021

Finnet-gruppen undersökte: Distansarbetets popularitet fortsätter – fiberanvändarna upplever minst störningar


LPOnets bokslut 2020

13.04.2021

LPOnet fortsatte strategienligt med utvidgandet av det optiska fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom.


Finnet-gruppen investerar en halv miljard euro i optiska fiberförbindelser

07.10.2020

Områdets dragningskraft beror på optisk fiber


Malax kommun överlåter fiberbolag till JNT

12.06.2020

Affären planeras att verkställas i början av augusti.