Distansarbetets popularitet fortsätter

Finnet-gruppen undersökte: Distansarbetets popularitet fortsätter – fiberanvändarna upplever minst störningar

Fiberförbindelsernas användare har minst störningar i sina nätförbindelser, berättar Finnet-gruppens färska undersökning. Den största delen av de finländare som nu arbetar på distans, kommer i fortsättningen att göra det oftare än de gjorde under tiden innan coronapandemin. Förutom en tillförlitlig och snabb förbindelse, ställer distansarbetet även krav på nya typer av ledarskaps- och interaktionsförmågor hos förmännen.


Enligt Finnet-förbundets färska undersökning kommer två tredjedelar av de finländare som nu distansarbetar, att fortsätta distansarbeta oftare i jämförelse med tiden innan coronapandemin. Var fjärde svarande berättade ändå att nätförbindelsens störningar påverkat distansarbetandet.

I enlighet med undersökningen är det allmänt med störningar i nätförbindelsen, uppemot en tredjedel hade upplevt fördröjningar eller att förbindelsen varit långsam. De som hade minst störningar använde sig av en fiberförbindelse och bara ungefär var sjätte användare upplevde störningar.

– Fiberns överlägsenhet är inte någon överraskning för oss. Optisk fiber är den mest stabila, energieffektiva och pålitliga förbindelsen. Om man är ute efter smidigt och produktivt distansarbetande, så finns det inget annat alternativ än fiber, säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

Arbetsbeskrivningen hade inverkan på hur man upplevde nätförbindelsernas störningar. Ungefär en fjärdedel av de svarande berättade att förbindelsestörningarna hade påverkat videosamtalen. Ungefär var tredje, som minst utfört en högre högskoleutbildning, berättade att förbindelsens fördröjningar eller långsamhet hade påverkat distansarbetet.

– Om arbetsuppgifterna inkluderar distansmöten med ett flertal personer, är störningar i nätförbindelsen förödande med produktiviteten i åtanke. Deltagarna väntar på dem som fallit bort från mötet och upprepar samma saker för dem. Den väl förberedda presentationen känns inte övertygande då presenteraren för tredje gången börjar om från början. Fiberns överlägsenhet märks speciellt tydligt när man laddar upp bilder till nätet eller då det samtidigt är många som använder samma förbindelse.

I undersökningen frågades fiberförbindelsernas användare även skilt om sina upplevelser av distansarbete. Ungefär två tredjedelar av de svarande bedömde att fiberförbindelsen möjliggör distansarbetande. Tack vare en tillförlitlig fiberförbindelse fungerade videomöten utan fördröjningar, var till fiberförbindelsens dataöverföringsförmåga är överlägsen i jämförelse med andra teknologier.

En fungerande nätförbindelse är grunden för ledarskap och interaktion

Ur företagens synvinkel har coronatiden ställt krav på förmännen i form av att lära sig en helt ny typ av ledarskap, bemötande och interaktionsförmåga.

– På kontoret har det varit lätt att lägga märke till vilka som är mer självständiga och vilka som behöver råd, stöd och en samtalspartner. Videosamtal hjälper till att mötas, men det finns inte riktigt någon som önskar hjälp eller stöd via en skärm som fylls av en pixlad förman som ryckigt svävar mot en suddig bakgrund. För smidigt distansarbete behövs en snabb och tillförlitlig nätförbindelse till varje bostads- och företagsfastighet oberoende av dess läge.

I förverkligandet av distansarbete ser Matilainen fortfarande problem, framför allt i avsaknaden av att möta människor samt avsaknaden av praktiska, kontorsliknande arbetsutrymmen. Å andra sidan har alldeles nya möjligheter öppnats upp tack vare det platsoberoende arbetet och möjligheten att på ett bättre sätt använda tiden som frigjorts från arbetsresorna.

De smartaste arbetsgivarna utvecklar nu sätt att stöda platsoberoende arbete, vilket i fortsättningen kommer att ge dem de mest effektiva arbetstagarna. I fortsättningen är det bara få arbetsuppgifter som ständigt kommer att göras från kontoret. Människorna vill ha mer möjligheter till arbete, företagande, självutveckling och fritid. Här är en pålitlig och snabb nätförbindelse i nyckelposition.

Med hjälp av Kantar genomförde Finnet-förbundets Finland behöver fiber -projekt en undersökning om fiber och nätförbindelser i mars 2021. Målgruppen bestod av 15–79 åriga finländare. Sammanlagt 1050 svarade på undersökningen.

Mer information:

Jarmo Matilainen, Finnet-förbundets verkställande direktör, tfn 044 722 8210, jarmo.matilainen@finnet.fi