Pressmeddelanden

JNT sänker tröskeln för snabba fiberanslutningar

15.05.2020

JNT sänker tröskeln för snabba fiberanslutningar Största delen av de fasta bredbandsuppkopplingarna i JNT:s nät är fiberanslutningar. Med det ligger regionen i absoluta toppen i Finland. Nu tar JNT nästa steg för att göra det ännu smidigare att övergå till fiber. Det görs genom att lansera JNT Hyrfiber. Det nya är att kunden inte behöver ... Läs mera


LPOnet övergick år 2019 helt till optisk fiber

16.03.2020

Bokslutet 2019


LPOnet har helt övergått till optisk fiber

09.12.2019

LPOnet har helt övergått till optisk fiber Den koppartrådsbaserade telefonnätsverksamhet som började år 1931 är för LPOnets del helt över då de sista ADSL-anslutningarna i kopparnätet har stängts hösten 2019 och alla LPOnets anslutningar har blivit överflyttade till det optiska fibernätet. Ett målmedvetet sikte på att förnyas LPOnet beslöt år 2007 att förnya hela sitt ... Läs mera


Ekenäs Energi, Karis Telefon och Raseborgs stad investerar i gemensamt solkraftverk

30.04.2019

PRESSMEDDELANDE 30.04.2019 Ekenäs Energi, Karis Telefon och Raseborgs stad investerar i gemensamt solkraftverk Ekenäs Energi, Karis Telefon och Raseborgs stad delar visionen om en effektiv, hållbar och miljövänlig region och planerar nu att tillsammans investera i ett solkraftverk i Ekenäs. Solkraftverket planeras att byggas nära Ekenäs Energis kraftverk i Björknäs i Ekenäs, mellan stamväg 25 ... Läs mera


Finlands framtid hänger på fibern

22.05.2018

Fiberprojektet belyser Finlands position som föregångare inom den tekniska utvecklingen


LPOnet återvänder till sina rötter – aktiebolaget fusioneras tillbaka i andelslaget

21.12.2017

LPOnet återvänder till sina rötter – aktiebolaget fusioneras tillbaka i andelslaget Vid årsskiftet fusioneras LPOnet Oy Ab i moderbolaget Telefonandelslaget LPO. LPOnet Oy Ab upphör som skilt aktiebolag, men verksamheten övergår i sin helhet till moderbolaget. Verksamheten fortsätter under hjälpfirmanamnet LPOnet, men företagets officiella namn och FO-nummer är i fortsättningen moderbolagets, dvs. Telefonandelslaget LPO:s. ”Vi ... Läs mera


ALLA DAGENS OCH FRAMTIDENS TJÄNSTER FUNGERAR I FIBERNÄTET

17.11.2017

ALLA DAGENS OCH FRAMTIDENS TJÄNSTER FUNGERAR I FIBERNÄTET Ett enormt byggnadsarbete för att ersätta kopparnätet med fiber är på sin slutraka, det gamla kopparnätets tjänster upphör 2018-2020 Karis Telefon har sedan 2008 förnyat sitt telenät till fiberbaserat, eftersom det gamla kopparnätets tidsera är förbi. Redan för tio år sedan såg man att bredbands- samt  tv- ... Läs mera


Finnet rekommenderar: en bredbandsstrategi för Finland

06.06.2017

Den fjärde industriella revolutionen förutsätter utbyggnad av fiberförbindelser till hela landet.


LPO:s bokslutsinfo för år 2016

03.04.2017

LPO:s bokslutsinfo för år 2016 Resultatet förbättrades märkbart fast omsättningen sjönk Omsättningen för affärsbolaget LPOnet Oy Ab inom den östnyländska Telefonandelslaget LPO-koncernen (LPO) var år 2016 4,8 miljoner euro. Omsättningen sjönk 0,4 miljoner euro på grund av bortfall av trådtelefon- och ADSLtjänster samt minskning i intäkterna från mobilbasstationer. Intäkterna från det optiska fibernätet kompenserade bortfallet ... Läs mera


Bo Eklund Finnet-förbundets nya ordförande

20.12.2016

Bo Eklund har valts till Finnet-förbundets nya ordförande. Han inleder uppdraget den 1.1.2017.