Meddelanden

LPOnets bokslut 2023

21.03.2024

Farten ökade i byggandet och nu även i nätets hastigheter


MILJÖCERTIFIKAT BEVILJAT TILL LPOnet

03.10.2023

LPOnet Anl tog i bruk miljöprogrammet Ekokompass.


LPOnets bokslut 2022

08.03.2023

LPOnets omsättning var nästan på samma nivå 2022, fortfarande 4,6 miljoner euro.


Aamos Group säljer sin ICT-affärsversamhet till LPOnet

06.01.2023

ICT-affärsverksamheten övergår till LPOnet 1.2.2023.


Samarbetsavtal mellan Kirnujen Asunnot och LPOnet

22.12.2022

Kirnujen Asunnot Oy i Askola har genomfört en offentlig anbudstävling gällande bredbandstjänster.


JNT ny ägare till Konttoripiste

18.01.2022

En stark, lokalt förankrad aktör inom IT-tjänster skapas i Österbotten


LPOnet utsåg ny verkställande direktör

06.10.2021

LPOnet har valt diplomingenjör Ilari Anttila till ny verkställande direktör. Anttila börjar i tjänsten 1.12.2021.


LPOnet levererar optiska fibertjänster till Brunberg

16.06.2021

Brunberg har tagit i bruk LPOnets optiska fiberanslutning


Optisk fiber ökar dragningskraften

24.05.2021

Problem med nätet? Fem fakta om nätverksstörningar


Områdets dragningskraft är beroende av optisk fiber

07.10.2020

Den pålitliga fiberförbindelsen möjliggör fungerande nättjänster i ett glest befolkat Finland.