Meddelanden

JNT ny ägare till Konttoripiste

18.01.2022

En stark, lokalt förankrad aktör inom IT-tjänster skapas i Österbotten


LPOnet utsåg ny verkställande direktör

06.10.2021

LPOnet har valt diplomingenjör Ilari Anttila till ny verkställande direktör. Anttila börjar i tjänsten 1.12.2021.


LPOnet levererar optiska fibertjänster till Brunberg

16.06.2021

Brunberg har tagit i bruk LPOnets optiska fiberanslutning


Optisk fiber ökar dragningskraften

24.05.2021

Problem med nätet? Fem fakta om nätverksstörningar


Områdets dragningskraft är beroende av optisk fiber

07.10.2020

Den pålitliga fiberförbindelsen möjliggör fungerande nättjänster i ett glest befolkat Finland.


Kulturhuset Grand går in i optiska fibereran

05.10.2020

LPOnet levererar optiska fiberanslutningar


LPOnets optiska fibernät utvidgas i Borgå

21.09.2020

LPOnet gör Östra Nyland till det bästa området i den digitala eran att bo


Ny VD för Karis Telefon fr.o.m. 1.12.2020

28.01.2020

Patrik Gustafsson till ny VD för Karis Telefon fr.o.m. 1.12.2020. Karis Telefons styrelse har utsett bolagets tekniska direktör Patrik Gustafsson till ny verkställande direktör för Karis Telefon fr.o.m. 1.12.2020. Patrik Gustafsson efterträder nuvarande verkställande direktör Henrik Ekblom som går i pension efter att ha innehaft VD-posten sedan 1996. Karis Telefon Ab:s styrelse   Tilläggsuppgifter: Styrelseordförande ... Läs mera


LPOnet utvidgar utbudet i samarbete med IT-apu

30.09.2019

LPOnet utvidgar utbudet på service-, stöd- och installationstjänster för datorer och smartterminaler i samarbete med IT-Apu LPOnet  och IT-Apu har ingått ett samarbetsavtal om att erbjuda service-, stöd- och installationstjänster för datorer och smartterminaler till LPOnets kunder. IT-Apu producerar nämnda tjänster som LPOnets underleverantör genom ett nytt koncept. Till att börja med inbegriper tjänsterna ibruktaganden ... Läs mera


Efterfrågan på optisk fiber i Östra Nyland ökar

08.04.2019

Efterfrågan på optisk fiber i Östra Nyland ökar – Redan 5000 hushåll och företag har skaffat sig LPOnets optiska fiberanslutning LPOnets affärsverksamhet inom optisk fiber fortsatte växa år 2018 och antalet optiska fiberanslutningar var vid slutet av året nästan 5000. ”Den 5000:e optiska fiberanslutningen installerades nu på aprildagen 1.4.2019”, konstaterar LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg. ... Läs mera