LPOnets bokslut 2023

LPOnets bokslut 2023 – farten ökade i byggandet och nu även i nätets hastigheter

År 2023 investerade LPOnet rekordartat, över 2,5 MEuro i Östnylands livskraft. Helt nya fibernät byggdes i Askolas kyrkoby och Monby, och LPOnets nät utvidgades betydligt i Borgå Vårberga, Veckjärvi och Huktis.

I LPOnets nät finns 7500 fiberhushåll och -företag

Trots ökad konkurrens accelererade tillväxtfarten av LPOnets anslutningar med 50 % jämfört med år 2022 – tillväxtprocenten var 11 % och vid årets slut fanns det 7493 anslutningar. Kunderna uppskattar LPOnet för dess pålitlighet, lokala service och smidighet. LPOnet har redan investerat 23,5 M euro i Östnylands mest omfattande fiberinfrastruktur och därigenom i nejdens livskraft. Inom ICT-tjänster uppnåddes en utmärkt tillväxt tack vare en framgångsrik affärstransaktion vid årets början samt  lyckad försäljning till nya kunder.

Läs mera »