Ovatko suomalaiset mobiilioperaattorit maalanneet itsensä nurkkaan?

Ovatko suomalaiset mobiilioperaattorit maalanneet itsensä nurkkaan?

Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry

Ruuhkaa verkossa

4G-verkkojen ruuhkaisuudesta on puhuttu paljon. Ruuhkaisuus johtuu siitä, että laitteiden ja niistä siirretyn datan määrä tukiasemaa kohti on noussut niin korkeaksi, että mobiililiittymien kyky palvella asiakkaita ei ole enää luvatulla tasolla. Mobiilidatamäärien uskotaan kasvavan lähivuosina vielä kymmenkertaiseksi ja se onnistuu, jos 5G-investoinnit saadaan nopeasti liikkeelle. Mobiilidatan kasvua ajaa eteenpäin teräväpiirtolähetysten yleistyminen ja mm. kuluttajien halu kuvata ja jakaa sisältöä omissa kanavissaan. Kun päätelaitevalmistajat alkavat tuoda virtuaali- ja lisätyn todellisuuden tekniikkaa älypuhelimiin, kapasiteetin kysyntä lisääntyy lähes räjähdysmäisesti.

Ihmisten tarvitseman kapasiteetin lisäksi lisääntyy voimakkaasti mm. teollisen internetin laitteiden, robottien, älyliikenteen ja -kotien sekä terveydenhuollon teknologiaan perustuvien palveluiden tarvitsema kapasiteetti, joka käyttää samoja tietoliikenneyhteyksiä kuin me ihmiset. Monet edellä mainituista palveluista tarvitsevat kapasiteettia ympäri vuorokauden. Näiden tietoliikenneyhteydet tulee toimia moitteettomasti, jotta palveluiden varassa olevien ihmisten turvallisuus ei vaarantuisi tai järjestelmät kaatuisi.

Mobiili tarvitsee kuidun toimiakseen tulevaisuudessa

Mobiilioperaattorit tarjoavat mobiililiittymää ratkaisuksi kaikkeen ja vieläpä kiinteällä kuukausihinnalla. Kun liikenteen ja laitteiden määrä kasvaa, mobiilioperaattoreiden on lisättävä tukiasemien määrää ja tuotava niitä lähemmäs koteja. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että myös kuitu on tuotava yhä lähemmäs kotia, jotta kasvava datamäärä pystytään mobiilisti välittämään ja nopeuslupaukset lunastamaan. Tämä on investointinäkökulmasta katsottuna jotenkin ihmeellinen lähestymistapa. Miksi kuluttajille ei reilusti kerrota, että kuituliittymiä tarjotaan kotiin myös siksi että niitä tarvitaan mobiilipalveluissa? Samalla lisättäisiin kuituliittymien kysyntää ja koti olisi tällöin kerralla ”5G-valmis” ja myös valmis tulevaisuuden muillekin verkkosukupolville.

Suomalaisten mobiilioperaattoreiden strategia poikkeaakin muiden pohjoismaisten operaattoreiden strategiasta siinä, että mobiili-investoinnit pidetään korkeina suhteessa kiinteään verkkoon ja samalla vaarannetaan elintärkeän kiinteän verkon investoinnit. Tämän perusteella voi todeta tutkimuksesta, joka löytyy viestintäviraston sivuilta. Katso tutkimus >>

Tutkimuksen mukaan Ruotsissa aineelliset teleinvestoinnit henkeä kohti ovat liki 50 % suuremmat kuin Suomessa. Norjassa, Tanskassa ja Islannissakin ne ovat liki 100 % henkeä kohti suuremmat kuin Suomessa. Kun tätä kehitystä on jo jatkunut vuosia, Suomen kiinteän laajakaistan infra eli valokuituinfra on jäänyt merkittävästi jälkeen muista Pohjoismaista. Investointivelka on luokkaa 1-1,5 Mrd euroa ja se ei muuten pienene muuten kuin investoimalla valokuituun.

Suomessa onkin edessä tilanne, jossa 5G:n vaatimat investoinnit sekä kiinteään ja mobiiliin tulevat nousemaan lähivuosina merkittävästi, jotta maamme tietoliikenneinfrastruktuuri saadaan sille tasolle, jota tulevaisuuden digipalvelut edellyttävät. Tällöin voikin perustellusti kysyä: voiko rajattoman datan kiinteisiin liittymähintoihin perustuva liiketoimintamalli olla kestävä tilanteessa, jossa investoinnit vielä nykyisestään kasvavat?

Kuluttajan näkökulmasta pelkkien mobiililiittymien varassa oleminen vie tilanteeseen, jossa kapasiteetti vaihtelee käytön ja samalla alueella olevien käyttäjien mukaan. Kaiken kattava digi-infra pitäisikin perustaa kuituinfran varaan, jolloin saisimme samalla paremmat mobiilipalvelut ja pääsisimme eroon jatkuvista mobiililiittymien kapasiteettiongelmista.

Lisätiedot:

Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry, p. 044 722 8210, jarmo.matilainen@finnet.fi