Olemmeko sittenkään maailman paras tietoliikennemaa?

Mobiililaajakaistan käyttö kertoo karua kieltä Suomen kiinteän verkon tilanteesta

Kirjoittaja: Jarmo Matilainen, Finnet-liitto

Suomalaisten datankäyttö jakautuu 47 % mobiililiittymien ja 53 % kiinteän verkon liittymien välillä. Traficomin mukaan luvut perustuvat arvioon, koska kiinteän verkon tiedonsiirron mittaus ei ole suoraviivaista.

Kansainvälisesti vertailtuna suomalaisten datankäyttö näyttää varsin mobiilipainotteiselta verrattuna esimerkiksi Tanskaan, jossa mobiiliverkon osuus tiedonsiirrosta oli vuoden 2020 jälkipuoliskolla noin 12 %, tai Saksaan ja Iso-Britanniaan, joissa jäätiin 5 % tuntumaan.

Suomessa siirretään eniten mobiilidataa liittymää kohden maailmassa. Tästä johtuen meillä on vallalla käsitys, että Suomessa on maailman parhaat viestintäverkot. Tosiasiassa mobiilidatan korkea määrä johtuu myös siitä, että monilla kotitalouksilla tai yrityksillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin mobiiliyhteys.

Suomessa käytetään dataa alle puolet siitä mitä monissa muissa maissa

Tämän vuoden alkupuoliskolla Suomessa dataa käytettiin yli 115 gigatavua kuukaudessa. Eräiden tutkimusten mukaan monissa maissa pelkästään kiinteissä liittymissä liikkuu dataa yli 200 gigatavua kuukaudessa. Suomessa siis kaiken kaikkiaan liikkuu lähes puolet vähemmän dataa. Miksi? Koska monet suomalaiset ovat pelkän mobiilin varassa.

Eräässä artikkelissa todettiin, että vuonna 2025 Suomen 5G-verkko kattaa koko Suomen. Artikkelissa myös mainittiin, että maaseudulla 5G ei tule olemaan niin nopea, koska tukiasemat sijaitsevat harvemmassa ja käytettävät taajuudet eivät pysty tarjoamaan samoja nopeuksia.

Mielestäni tämä vaikuttaa sekä tavallisten kansalaisten mahdollisuuteen käyttää moderneja digipalveluita että yritysten mahdollisuuteen tarjota niitä globaaleille markkinoille. Jos maaseudulla ei ole tarjolla kuin 5G, joka on kaiken lisäksi hitaampi kuin muualla, tulemme pitkällä aikajänteellä ajautumaan tilanteeseen, jossa suuri osa ihmisistä ja yrityksistä ei tule koskaan pääsemään mukaan digikehitykseen.

5G sopii liikkuvaan käyttöön, valokuitu kiinteään sijaintipaikkaan

Meillä ei ole varaa rakentaa yhteiskuntaa, jossa iso osa kansalaisista syrjäytyy digikehityksestä vain siksi, ettei maaseudun kuiturakentamisen edistämistä oteta vakavasti. Liika 5G-hypettäminen voi koitua myös taajamien ja kaupunkien huippunopeiden laajakaistayhteyksien kysynnän esteeksi. 5G on älypuhelimen käyttöä ja uusia palveluita tukeva ja liikkuvuutta edistävä teknologia, mutta se ei ole kiinteässä sijaintipaikassa olevan asuin-, toimisto-, tai yritystoiminnan kiinteistön optimaalisin ratkaisu. Tähän paras ratkaisu on valokuitu.

Olemme Finnet-liitossa kiitollisia siitä, että EU:n kestävän kasvun ohjelmasta suunnataan tukieuroja nimenomaan kiinteän kuituverkon tukemiseen – sen rakentamisen aika on nyt.

Jarmo Matilainen
toimitusjohtaja
Finnet-liitto ry
@Jarmo_Matilai