Nousiaisten kunta tilasi tehokkaat valokuituyhteydet

Nousiaisten kunta tilasi tehokkaat valokuituyhteydet

Kunnan tilaus mahdollistaa tehokkaat nettiyhteydet myös asukkaille ja yrityksille

Vakka-Suomen Puhelin ja Nousiaisten kunta ovat solmineet sopimuksen kiinteän valokuituverkon rakentamisesta Kirkonpiirin kouluun ja Koljolan päiväkotiin. Tilauksen ansiosta VSP investoi valokuituverkon rakentamiseen alueella laajemminkin, jonka myötä tehokkaat nettiyhteydet tulevat myös kunnan asukkaiden ja yritysten saataville. Valokuituverkkoa tullaan ensimmäisessä vaiheessa rakentamaan mm. Ylhäisten, Topoisten ja Koljolan alueille, mikä tarkoittaa valokuituliittymän saatavuutta jopa 80 omakotitaloasukkaalle.

Kirkonpiirin koululla on tällä hetkellä valtakunnallisen mobiilioperaattorin verkkoyhteys ja kunnan omaan sisäverkkoon pääsy edellyttää erillisen VPN-ratkaisun käyttöä. Nykyinen ratkaisu ei tulevaisuudessa riitä, koska verkkolaitteiden ja tarvittavan verkkokapasiteetin määrä koulussa lisääntyy koko ajan.

– Paikallisen toimijan toimittama kiinteä verkkoyhteys tarjoaa meille monia hyötyjä. Saamme käyttöömme sekä teknisesti että kapasiteetiltaan myös tulevaisuuden tarpeet täyttävän yhteyden. VSP rakentaa valokuituverkkoa alueelle lisäksi siten, että se palvelee laajemminkin myös kuntalaisten ja paikallisten yritysten tarpeita, taustoittaa Nousiaisten kunnan hallintojohtaja Riikka Liljeroos.

VSP:n rakentaman valokuituverkon ansiosta Kirkonpiirin koulun käyttäjät pääsevät jatkossa suoraan kunnan omaan sisäverkkoon, jonka käyttö on arjessa välttämätöntä. Verkkoyhteys on nykyistä tehokkaampi ja teknisesti luotettavampi, koska erillistä VPN-ratkaisua ei enää tarvita. VSP rakentaa samalla liittymismaksulla valokuituverkon myös Koljolan päiväkotiin.

– Edullisemmalla kuukausimaksulla verkkoinvestointi maksaa itsensä kohtuuajassa takaisin ja tuottaa sen jälkeen kunnalle vielä kustannushyötyäkin, Liljeroos sanoo.

Koronaviruspandemia ja netin viihdekäyttö lisänneet selvästi tehokkaiden yhteyksien kysyntää

VSP on investoinut miljoonia euroja valokuituverkon rakentamiseen perinteisellä toimialueellaan Vakka-Suomessa ja laajentanut viime aikoina liittymien saatavuutta myös uusilla alueilla, kuten Mynämäessä ja Hinnerjoella. VSP oli toteuttamassa myös hanketta, jonka myötä Kustavin koko kunta saatiin valokuituverkon piiriin ensimmäisten kuntien joukossa Suomessa.

– Koronaviruspandemian myötä Suomessa on otettu todellinen etätyöloikka, mikä on lisännyt tehokkaiden nettiyhteyksien kysyntää selvästi. Verkkopelaaminen kasvaa edelleen tasaisesti ja uusien täysteräväpiirtotelevisioiden myötä netin viihdekäyttö on lisääntynyt suorastaan räjähdysmäisesti. Palvelut vaativat kapasiteettia ja valokuidulla kapasiteetti on käytännössä rajaton. Mobiiliyhteyksiin verrattuna suurin etu on luotettavuus, sillä yhteyden tehokkuus ei riipu muista käyttäjistä, maston sijainnista tai säästä ja nopeus on aina vähintään se, mitä luvataan, kertoo liiketoimintajohtaja Pasi Vyyryläinen Vakka-Suomen Puhelimesta.

Vyyryläinen uskoo tehokkaiden yhteyksien houkuttelevan myös uusia yrityksiä Nousiaisiin. Hän kannustaa myös alueen asukkaita olemaan aktiivisesti yhteydessä Vakka-Suomen Puhelimeen, mikäli valokuituliittymän tilaaminen kiinnostaa.
– Kynnys valokuituverkon laajentamiseen alueella on matala, kun rakentaminen on saatu käyntiin.

Lisätiedot
Nousiaisten kunta / hallintojohtaja Riikka Liljeroos, puh. 044 4355 500, riikka.liljeroos@nousiainen.fi
Vakka-Suomen Puhelin Oy / liiketoimintajohtaja Pasi Vyyryläinen, puh. 040 038 8882, pasi.vyyrylainen@vsp.fi