MTK-Etelä-Pohjanmaa ja Lounea aloittavat yhteistyön

MTK-Etelä-Pohjanmaa ja Lounea aloittavat yhteistyön

Lounea Oy ja MTK-Etelä-Pohjanmaa ry ovat allekirjoittaneet 7.10.2021 sopimuksen yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on parantaa valokuituverkkojen saatavuutta Etelä-Pohjanmaalla.

Toimintavarmat ja nopeat tietoliikenneyhteydet ovat alueiden elinvoiman ja yritystoiminnan kannalta ratkaisevan tärkeitä. Etelä-Pohjanmaa on valitettavasti ollut valokuituverkkojen saatavuudessa maakuntien keskinäisessä vertailussa selvästi viimeisenä.  Erityisen huono tilanne valokuidun saatavuudessa on tällä hetkellä mm. Seinäjoen lähiympäristössä olevilla maaseutualueilla.

MTK-Etelä-Pohjanmaan ja Lounean yhteistyösopimuksen tarkoituksena on tukea erityisesti Etelä-Pohjanmaan maaseudun elinvoiman kehittämistä sekä varmistaa, että maaseutu pysyy elävänä ja elinvoimaisena rakentamalla valokuituverkot kaikkialle, missä niille on tarvetta ja ne voidaan kannattavasti rakentaa. MTK-Etelä-Pohjanmaan roolina on toimia verkkoja rakentavan Lounean yhteistyökumppanina, jotta verkkoinvestointeja voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kattavasti koko Etelä-Pohjanmaan alueelle.

–  Nyt aloitetun yhteistyön avulla toimintaedellytyksemme Etelä-Pohjanmaalla paranevat ja voimme tehokkaammin toteuttaa strategiamme mukaista valokuituverkkojemme ja muidenkin liiketoimintojemme aluelaajentumista, kertoo Lounean johtaja Harri Suokko. Lounean valokuituliiketoiminta laajenee kasvustrategiamme mukaisesti yhä uusille toimialueille. Yksi uusista toimialueistamme on Etelä-Pohjanmaa, jossa olemme jo tämän syksyn aikana rekrytoineet useita henkilöitä ja myynti alueella on parhaillaan käynnissä, Suokko jatkaa.

MTK-Etelä-Pohjanmaa toimii alueensa maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestönä ja toimintaa ohjaa visio ”Me huolehdimme, että tulevaisuus kasvaa maalla”.

– Meille on erittäin tärkeää, että koko Etelä-Pohjanmaan alueen yrityksillä ja asukkailla on käytössään hyvät ja luotettavat tietoliikenneyhteydet, toteaa MTK-Etelä-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi. Maamme kehitys on entistä enemmän valokuidun varassa ja toimivat tietoliikenneyhteydet ovat nykyään yhtä tärkeä elementti kuin esimerkiksi sähkö ja vesi. Tehokkaiden valokuituyhteyksien saatavuus on elinehto maaseudun elinkeinojen harjoittajille.

MTK-Etelä-Pohjanmaa ry Lounean omistajaksi

Yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä toteutettiin suunnattu osakeanti ja MTK:sta tulee Lounean osakkeenomistaja.  Maakunnallinen omistajuus ankkuroi Lounean kiinteämmin Etelä-Pohjanmaan alueen toimijaksi ja antaa hyvät mahdollisuudet strategiseen yhteistyöhön maakunnan kehittämiseksi.

Lisätietoja:

MTK-Etelä-Pohjanmaa ry,                                        Lounea Oy,
Yrjö Ojaniemi, toiminnanjohtaja              Harri Suokko, johtaja
Puh. 040 520 0258                                       Puh. 050 2608
yrjo.ojaniemi@mtk.fi                                  harri.suokko@lounea.fi