MPY vahvistaa johtoaan uusilla nimityksillä

MPY vahvistaa johtoaan uusilla nimityksillä

MPY eriytti yritys- ja verkkoliiketoiminnan omiksi yhtiöikseen 31.12.2019. Jakautuminen toteutettiin yrityksen liiketoimintorakenteiden, hallinnon ja rahoituksen selkeyttämiseksi. Uudelleenjärjestelyn jälkeen konsernipalveluista ja sijoitusliiketoiminnasta vastaava MPY Osuuskunta omistaa 100 prosenttisesti kaksi liiketoimintayhtiötä, valtakunnallisiin yritysasiakkaiden IT-palveluihin keskittyvän MPY Yrityspalvelut Oyj:n sekä MPY:n oman verkon alueella kuluttaja-asiakkaiden ja pienyritysten tietoliikennepalveluihin keskittyvän MPY Telecom Oyj:n.

MPY Telecomin toimitusjohtajaksi nimetty Matias Bauer

MPY Telecomin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimetty Matias Bauer (41). Bauer on toiminut vuodesta 2015 alkaen MPY:n kuluttajaliiketoiminnan myynti- ja liiketoimintajohtajan tehtävissä. MPY Telecomin liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja yrityksellä on vahva markkina-asema kiinteän verkon tietoliikenneasiakkuuksissa Mikkelissä ja sen ympäristössä. MPY on rakentanut vuosien saatossa perus- ja valokuitukuituverkkoa, joka kattaa nyt yli 35000 taloutta Etelä- ja Pohjois-Savossa.

Tulemme keskittymään Telecomissa vahvasti Etelä-Savon ja sen ympäristössä olevan oman verkon ja sen päälle rakennettavien palveluiden kehittämiseen. Haluamme kehittää paikallista kilpailukykyä ja tarjota alueen parasta palvelua kuluttaja-, operaattori- ja pienyritysasiakkaillemme nyt ja tulevaisuudessa, sanoo Bauer.

Riitta Tiuraniemi vahvistamaan hallituksen toimiala- ja liiketoimintaosaamista

Samalla on nimetty MPY-yhtiöiden hallituskokoonpanot. MPY Telecomin hallitus saa mukaan kovan luokan toimialaosaajan, kun mukaan hallitukseen on kutsuttu DNA:n toimitusjohtajanakin toiminut Riitta Tiuraniemi. Tiuraniemi on toiminut vuosina 1999 – 2013 teleoperaattori DNA:n ja sen tytäryhtiöiden johtotehtävissä. Muut MPY Telecomin hallitusjäsenet ovat Etelä-Savon kampuskiinteistöjen johtaja Juha Paanila, hallitusammattilainen Marina Vahtola ja MPY Osuuskunnan hallituksessa toimiva Jouko Vuoti.

MPY Yrityspalveluiden ja MPY Osuuskunnan va. toimitusjohtajana jatkaa Esa Matikainen. MPY Yrityspalveluiden hallitukseen on nimetty SoteDigin kehitysjohtaja Päivi Hokkanen, Digital Economy and Innovation johtaja Mika Helenius, Mediatalo Keskisuomalaisen kuluttaja- ja markkinointijohtaja Juhana Tikka sekä MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Seppo Ruotsalainen.

Lisätietoja:
MPY Osuuskunta, MPY Yrityspalvelut Oyj, va. toimitusjohtaja Esa Matikainen, 040 506 0080, esa.matikainen@mpy.fi
MPY Telecom Oyj, toimitusjohtaja Matias Bauer, 044 019 3312, matias.bauer@mpy.fi
MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Seppo Ruotsalainen, 040 050 2569, seppotr@gmail.com