Mitä 5G tarkoittaa tavallisen käyttäjän tai kodin kannalta?

Mitä 5G tarkoittaa tavallisen käyttäjän tai kodin kannalta?

Kirjoittaja: Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry

Valokuitu tuo 5G:n kotiin

5G on tulossa. Viimeiset pari vuotta on jo uskoteltu, että 5G tuo tulleessaan jotain uutta ja ennen kokematonta, ja että se ratkaisee kaikki digitalisaation ongelmat. Odotus on kohta päättymässä, kun tämän vuoden lopussa tulee tarjolle ensimmäisiä 5G:lle tarkoitettuja taajuuksia. Operaattorit ovat yksi toisensa jälkeen kertoneet verkkonsa olevan 5G-valmis ja valmius palvelujen aloittamiseen on hyvin pitkällä. Eipäs kuitenkaan innostuta vielä.

Nopeampi tietoliikenneyhteys – rajoitetusti

Alussa tavalliselle nettisurffaajalle 5G tarkoittaa nopeampaa tietoliikenneyhteyttä, mutta vain suuremmissa kaupungeissa. 5G:llä ratkotaan aluksi kapasiteettiongelmia suuremmissa kaupungeissa – haja-asutusalueella mennään vielä kauan 4G:llä ennen kuin siellä siirrytään 5G:hen. Merkittävin syy on se, että 3.5 GHz:n taajuus ei sovellu haja-asutusalueelle, koska se vaatii tiheämmän tukiasemaverkon kuin mitä 4G:n nykyisin käytössä olevat taajuudet ovat.

Siirtyminen 5G:n käyttäjäksi tarkoittaa puhelimen tai mokkulan uusimista, joka on 5G-yhteensopiva. Alkuvaiheessa 5G:n käyttöä varten kannattaakin hankkia 5G-mokkula, kun niitä tulee tarjolle, ja surffata sen kautta WLAN-yhteydellä. Niille käyttäjille, joilla on kotona tai työpaikalla kuituyhteyden päässä oleva moderni WLAN-yhteys, 5G ei tuo alussa juurikaan etua. Kuituliittymä on jo nyt ominaisuuksiltaan huomattavasti tulevia 5G-liittymiä tehokkaampi.

Laitteet voivat kytkeytyä verkkoon eSIM:n kautta

Ne, jotka panostavat älykkäiden laitteiden tai antureiden hankkimiseen koteihin tai yritystiloihin, 5G:n myötä nopeita yhteyksiä on enemmän tarjolla ja laitteet voivat kytkeytyä 5G-verkkoon ilman, että niissä on välttämättä oltava SIM-kortti sisällä. 5G:ssä langattomat laitteet voivat kytkeytyä matkapuhelinverkkoon ns. ohjelmoitavan SIM-palvelun (eSIM) kautta. Varsinkin monet sensorit ovat hyvin pieniä ja niihin ei välttämättä edes mahdu SIM-korttia. Tässäkin tapauksessa koti tai yrityskiinteistö, jossa jo on kuituliittymä, on etulyöntiasemassa, koska antureiden ja erilaisten laitteiden liittäminen verkkoon onnistuu myös WLAN-yhteydellä.

5G tarvitsee toimiakseen kuituverkot

5G ei tule muuttamaan sitä tosiasiaa, että kyse on langattomasta tekniikasta, jossa saman tukiaseman alueella olevat päätelaitteet jakavat tukiaseman kapasiteettia. Jos käyttäjiä on paljon tukiasemaa kohti ja he kaikki jakavat tukiaseman kapasiteettia, tai jos käyttäjät käyttävät palvelua, joka tarvitsee runsaasti kapasiteettia, esimerkiksi kaksisuuntaista videostreemausta, niin 5G-verkkokin on pian tukossa. Ainoa tapa parantaa 5G-verkon kykyä palvella useampaa asiakasta yhä nopeammalla nettiyhteydellä on lisätä tukiasemien määrää ns. piensoluratkaisujen kautta. Piensolu voi tulevaisuudessa sijaita vaikka kiinteistön sisällä, jolloin sisä- ja ulkotilassa olevat käyttäjät kytkeytyvät eri tukiasemien kautta verkkoon ja molemmat hyötyvät. Edellytys tälle on se, että kiinteistössä on kuituliittymä, johon tukiasema voidaan kytkeä.

5G mullistaa markkinaa vasta sitten kun kuituverkko on laajasti saatavilla

5G:n maksimihyöty tuleekin esille vasta sitten, kun samaan aikaan rakennetaan valtakunnallisia palveluita ja sisätiloihin piensoluverkkoa. Tämän mahdollistamiseksi kuituverkko on ulotettava koteihin ja radiotaajuuksia on oltava tarjolla piensoluverkkojen rakentajille. Tämä avaa sekä 5G:n että uusien digitaalisten palveluiden kehitykselle huimia näkymiä. Vasta sitten 5G alkaa lupausten mukaisesti mullistaa mobiilipalveluiden markkinaa ja mahdollistaa erilaisten digitaalisten palveluiden kehittymisen sekä ns. älykkäiden asuinympäristöjen syntymisen.

Kirjoittaja:
Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry, 044 722 8210, jarmo.matilainen@finnet.fi

Lisätietoa valokuidusta ja 5G:stä myös:

www.finnet.fi

www.suomitarvitseekuitua.fi