Lounea ja Creanord hyödyntävät tekoälyä

Lounea ja Creanord hyödyntävät tekoälyä tietoliikenneverkkojen suorituskyvyn ja luotettavuuden kehittämisessä

Valokuituyhtiö Lounea ja Creanord ovat aloittaneet yhteistyössä tutkimuksen, jossa selvitetään miten tekoälyä voidaan hyödyntää tietoliikenneverkkojen suorituskyvyn ja luotettavuuden parantamiseksi. Tutkimuksen ensisijainen tavoite on kehittää ennakoivaa analytiikkaa eli kehittää tekoälyn kykyä ennustaa ruuhkia tietoliikenneverkoissa. Tutkimuksen tuloksia odotetaan saatavan jo alkuvuoden aikana. 

Käyttäjäkokemus etusijalla

Tietoliikennepalvelujen käyttäjillä on nykyisin erittäin korkeat odotukset yhteyden laadusta ja käyttäjäkokemuksesta. Erityisesti suoratoistopalvelut ovat nousseet merkittäväksi osaksi verkkojen liikennettä, mikä tekee sujuvasta ja häiriöttömästä toistosta keskeisen asian käyttäjäkokemuksen kannalta.

Käyttäjät ovat erittäin herkkiä erityisesti viiveille videon toiston aloittamisessa ja jo kahden sekunnin odotusaika voi johtaa käyttäjän turhautumiseen ja jopa videon keskeyttämiseen. Verkon ruuhkautuminen myös vaikuttaa haitallisesti reaaliaikaisiin palveluihin, kuten puheviestintään ja videoneuvotteluihin.

Jos verkko ei pysty tarjoamaan riittävää kapasiteettia ja laatua näille palveluille, seurauksena voi olla katkonaisia tai huonolaatuisia yhteyksiä, mikä heikentää merkittävästi käyttäjäkokemusta.

Verkonhallinnan keskeinen kilpailutekijä

Kyky ennustaa ja hallita verkkojen suorituskykyä on keskeinen kilpailutekijä tietoliikennepalveluntarjoajille, jotka pyrkivät tarjoamaan korkealaatuisia ja luotettavia palveluita käyttäjilleen. Ennakoiva lähestymistapa mahdollistaa palveluntarjoajille reagoinnin ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen jo ennen kuin käyttäjät huomaavat ongelmia. 

Lue lisää Lounean sivuilta »