Kunnat digi-infran edelläkävijöiksi

Kuinka kunnista tehdään digi-infran edelläkävijöitä?

Kunnan elinvoima ja sen vaikutus kuntatalouteen on jokaisen kuntapäättäjän asialistalla. Kun koronan takia etätyöt ovat lisääntyneet ja kiinnostus yksilöllisiin asumisratkaisuihin on kasvanut, kunnille avautuu uusia mahdollisuuksia kasvaa ja houkutella uusia asukkaita ja osaajia. Toimivan arjen, virkeän yritystoiminnan ja nykyaikaisten kuntapalveluiden edellytyksenä on tehokas ja toimiva digi-infra, jonka perustana on valokuitu.

Tässä Finnet-liiton ehdotus siitä, kuinka kunnista tehdään digi-infran edelläkävijöitä.

#1: Elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa yhteyksiä parantamalla

Palvelut ja työpaikat ratkaisevat sen, onko kunta elinvoimainen. Siksi toimivien nettiyhteyksien merkitys on koronapandemian aikana korostunut entisestään. Suomen Yrittäjien tuoreen kyselyn mukaan jopa 70 % haluaa tehdä etätyötä jatkossakin, sillä se mahdollistaa yksilölliset asumisvalinnat ja omannäköisen elämän. Kilpailussa uusista asukkaita kaavoitus, toimivat palvelut ja nopeat nettiyhteydet ovat avainasemassa.

  • Valokuitusaatavuus kunnassa hidastaa poismuuttoa ja lisää alueen vetovoimaa sekä kilpailukykyä.
  • Lisäksi se nostaa kiinteistöjen arvoa ja parantaa kunnan houkuttelevuutta sekä ihmisille että yrityksille.

#2: Digitaaliset liiketoimintamahdollisuudet

Vahvassa kasvussa ovat myös uudet digitaaliset palvelut ja toimintamallit. Niiden soveltaminen eri toimialoilla avaa kasvumahdollisuuksia hyvien nettiyhteyksien päässä oleville yrityksille. Liiketoiminnan kehittäminen siirtyy kiihtyvällä tahdilla digitaalisille alustoille ja nettiin, koska se parantaa tuottavuutta ja nopeuttaa toimintaa.

  • Uusia yrityksiä syntyy enemmän ja työllisyys on korkeampi niillä alueilla, joissa on valokuitua tarjolla.
  • Toimivat yhteydet parantavat yritysten mahdollisuutta kehittää digitaalisia palveluita ja sitä kautta tukevat yritysten kasvua.

#3: Yhdenvertaiset palvelut tehokkaammin

Hyvien yhteyksien ansiosta kunnat voivat tarjota aiempaa enemmän ja parempia digitaalisia palveluita, keventää palvelujen tuottamisen kustannuksia ja parantaa saavutettavuuttaan. Kuntien peruspalveluissa saavutettavuus on erityisen tärkeää – niiden käytön pitää olla mahdollista
asuinpaikasta, kellonajasta tai tilanteesta riippumatta. Tämä edellyttää nopeaa nettiyhteyttä eli kuituyhteyttä, jotta tulevaisuuden nettipalvelut saadaan kaikille halukkaille.

  • Kuntataloutta voi tehostaa huomattavasti, jos digitaalisuuden avulla muutetaan perinteisiä toimintatapoja ja uudistetaan rakenteita. Näin voidaan tehdä esimerkiksi perusterveyden palveluissa ja opetuksessa.
  • Hyvät yhteydet mahdollistavat entistä laajemmat digitaaliset palvelut, keventävät palvelujen tuottamisen kustannuksia ja parantavat saavutettavuutta, jolloin palveluita voidaan tarjota samoilla ehdoilla ja samanlaatuisina riippumatta asuinpaikasta.
  • Kunta voi edesauttaa hyvien nettiyhteyksien rakentamista huomioimalla ne kaavoituksessa ja keventämällä rakentamisen lupakäytäntöjä.
Toimivilla valokuituyhteyksillä varmistetaan myös:

Huoltovarmuus

Yhteiskunnan toimivuuden kannalta on tärkeää, että yhteydet ovat kattavia ja mahdollistavat asumisen ja toimimisen missä päin Suomea tahansa. Mahdollisten kriisien varalta tulee varmistaa, että nopea, kiinteä ja varma netti ulottuu kaikkialle.

Ekologisuus

Yksi nykyajan merkittävimmistä haasteista ilmastonmuutos ja siihen vastaaminen, myös paikallisesti kunnissa. Palvelujen ja työn digitalisoiminen
auttaa vähentämään päästöjä merkittävästi. On arvioitu, että palvelun tai työn siirtäminen nettiin vähentää hiilidioksidipäästöjä enemmän kuin
mitä niiden tuottamiseen tarvittavan ICT:n jalanjälki on. Toisaalta lisääntynyt datan kulutus kasvattaa hiilidioksidipäästöjä päätelaitteissa,
netissä sekä pilvipalveluissa. Siksi energiatehokkuus on olennaista.

Valokuitu on tietoliikenneratkaisun näkökulmasta 5–13 kertaa energiatehokkaampi kuin mobiiliyhteys. Kunnat voivat edistää digi-infrastruktuurin
energiatehokkuutta parantamalla valokuidun saatavuutta muun muassa kaavoituksen, palveluiden digitalisoinnin ja harvaan asuttujen
alueiden tukihankkeiden avulla.

Lisätietoja:

Jarmo Matilainen, toimitusjohtaja, Finnet-liitto ry, p. 044 722 8210