Jatketaan digiloikkaa

Jatketaan digiloikkaa, vähennetään päästöjä

Kirjoittaja: Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry

Finnet-liitto tutki yhdessä valokuiturakentajien kanssa valokuituverkon elinkaaripäästöt. Selvityksen mukaan kotitalouden valokuituliittymän hiilijalanjälki on vain puoli promillea keskivertosuomalaisen päästöistä.

Myös tietoliikenteen sähkönkulutusta on monesti tutkittu ja todettu, että datan siirto valokuituliittymän kautta kuluttaa paljon vähemmän energiaa gigatavua kohden verrattuna mobiililiittymään. Kun tiedonsiirron määrät jatkuvasti kasvavat, myös sähkönkulutus kasvaa. Tiedonsiirron kasvaminen nostaa huomattavasti enemmän mobiiliverkkojen sähkönkulutusta.

Kaikki digipalvelut, etenkin valokuituverkolla toteutettuna, tuottavat vähemmän päästöjä kuin perinteiset toimintatavat! Erityisesti sellaiset perinteiset toiminnot, joihin liittyy paljon matkustamista lisäävät huomattavasti hiilijalanjälkeä.

Valokuitu vähentää tarpeeton autolla ajoa

Kotitalouden valokuituliittymän koko vuoden päästömäärä vastaa noin 35 kilometrin autoilun hiilidioksidipäästöjä polttomoottorikäyttöisellä autolla. Etätyötä lisäämällä ja siten vähentämällä työpaikalle ajoja voi omaa hiilijalanjälkeään pienentää merkittävästi – edellyttäen tietysti, että käytössä on valokuituliittymä. Kun samanaikaisesti vähennetään turhien toimistokiinteistöjen rakentamista ja kiinteistöihin liittyviä energiapäästöjä, pienentyvät yhteiskunnan hiilidioksidipäästöt. Sama vaikutus on hyvinvointipalveluiden siirtämisellä verkkoon. Jokainen sellainen automatka, jonka voisi korvata digitaalisella palvelulla, on ympäristön kannalta turha matka. Vähentämällä autolla ajoa myös tiestön kunnostamistarve pienenee ja ilmanlaatu paranee.

Valokuidulla suuri digiloikka

Kun koko Suomen kiinteistöt varustetaan vähintään yhden gigan symmetrisellä valokuituyhteydellä ja lopetetaan uusien ahtaiden etätyöhön soveltumattomien asuntojen rakentaminen sekä muutetaan modernimpia toimistotiloja tilaviksi asunnoiksi, parannamme ympäristön ohella ihmisten mahdollisuutta terveelliseen ja hyvään elämään. Työ- tai palvelumatkoihin käytetty aika on aina pois perheen yhteisestä ajasta ja hyvinvoinnista.

Koronan seurauksena loikkasimme yhteiskuntana yhdessä yössä digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Ilmastokriisin uhatessa koko maapalloa olisi luontevaa jatkaa jo aloitettua digiloikkaa ja panostaa vielä voimaallisemmin matkustamista vähentävien digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen. Otetaan myös opiksi koronan aikana havaitut syrjäytymisestä ja muista sosiaalisten kontaktien puutteista aiheutuneet ongelmat ja lanseerataan uusia ihmisiä yhdistäviä palveluita. Sitä varten on jo olemassa tekoälyä hyödyntäviä virtuaalisia ratkaisua, jotka mahdollistavat toimivan vuorovaikutuksen verkon yli.

Jarmo Matilainen
toimitusjohtaja
Finnet-liitto ry
@Jarmo_Matilai