Häivähdys tulevaisuudesta

Häivähdys tulevaisuudesta

Kirjoittaja: Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry

Viime päivinä olemme saaneet tuntumaa tulevaisuuden yhteiskunnasta, jossa suuri osa työtehtävistä ja opiskelusta hoidetaan etänä. Valitettavasti emme käynnistäneet tätä kokeilua edistääksemme teknologista kehitystä, vaan osana ihmiskuntaa koettelevaa pandemiaa. Kokeilussa on mukana myös epätoivottavia rajoitteita, joista sosiaalisen kanssakäynnin minimointi, myös vapaa-ajalla, ja perinteisen liiketoiminnan tarvitsemien asiakaskohtaamisten loppuminen lienevät pahimmat.

Suomen talous yhdessä globaalin talouden kanssa tulee kokemaan rajun iskun, mutta jo kriisin aikana ja välittömästi sen jälkeen pitää katse kääntää tulevaisuuteen ja kiihdyttää niiden toimintamallien sekä palveluiden kehittymistä, joita nyt testaamme yhteiskunnan eri tasoilla. Etäteknologia markkinana kasvaa voimakkaasti pandemian jälkeisessä maailmassa ja mahdollistaa uutta kasvua. Yksi selkeä syy tälle markkinan kasvulle on kaikkien yhteiskuntien varautuminen vielä vakavampiin epidemioihin. Yhä suurempi osa liiketoimintaa ja taloudellisia aktiviteetteja siirtyy verkkoihin pysyvästi. Myös kaupungistumisen kehitys saattaa hidastua ja johtaa siihen, että alkaa osittainen paluu hajautettuihin rakenteisiin, jotka kestävät paremmin tällaisten epidemioiden iskuja.

Toimenpiteet tulevaisuuden varautumiseen

Nyt tarvitaan ainakin seuraavat toimenpiteet, jotta tulevaisuudessa olemme paremmin varautuneita ja liiketoimintamme perusta on kestävämmällä pohjalla.

  1. Perinteisen liiketoiminnan toimintamallit verkkoliiketoiminnan hyödyntäjiksi
    Tarvitaan kiihdytysohjelma, jolla perinteisen liiketoiminnan toimintamalleja vauhditetaan siirtymisessä verkkoliiketoiminnan hyödyntäjiksi mahdollisimman nopeasti. Tämä tarkoittaa mm. verkkoliiketoiminta-alustojen kehittämistä, automaation ja robotiikan kehittämistä, liiketoimintojen tekoälyllistämistä sekä virtuaalitodellisuuden ratkaisujen määrätietoista kehittämistä. Samalla pitää uskaltaa tukea sellaisia liiketoiminnan kehityshankkeita, jotka myös disruptoivat tehottomia ja vanhanaikaisia sekä myös ympäristön kannalta haitallisia toimintamalleja.
  2. Rakennetaan kattava kuituverkko koko Suomeen
    Toinen toimenpide, joka tekee yhteiskunnastamme sekä paremmin varautuneen tuleviin epidemioihin ja myös hiilineutraalimman, on kaiken kattavan kuituverkon rakentaminen koko Suomeen. Tällöin pystymme kehittämään aidossa hajautetussa verkotetussa ympäristössä käytettäviä maailman markkinoille soveltuvia palveluita ja liiketoimintamalleja, joita myös pilotoimme eri puolilla Suomea. Tämä tarkoittaa kattavan kuituverkon lisäksi myös 5G-verkon sekä uusia valtakunnallisia että alueellisia toteutuksia, hajautettuja pilvipalveluita ja kotien varustamista sellaisella teknologialla, joka soveltuu erilaisten etäteknologioiden, virtuaalitodellisuuden ja robottien käyttöön.

Olemme mobiiliteknologiassa maailman ykkönen, miksi emme ottaisi tavoitteeksi olla virtuaaliteknologian ja etäteknologian ykkösmaa. Näin voisimme ottaa merkittävän osan globaaleista etäteknologiamarkkinoista, joiden arvoksi on arvioitu tuhansia miljardeja. Kääntäkäämme tämäkin vastoinkäyminen mahdollisuudeksi.

Jarmo Matilainen
Finnet-liitto ry
@Jarmo_Matilai