Energiatiedon lukutaidon 5 A:ta

Vierasblogi:

Energiatiedon lukutaidon 5 A:ta

Kirjoittaja Teija Keränen BCDC Interaction

Vaikka Euroopan komission ilmastotyöstään palkitseman Iin kunnan asukkaat ovat valveutuneita energia-asioissa, on yllättävää, ettei heidän ja muiden suomalaisten energiatiedon lukutaidossa ilmene huomattavia eroja. Lukutaidon yhteneväisyyksiä ja pienempiäkin eroja on kuitenkin silmiä avaavaa tarkastella arjen informaatioympäristön näkökulmasta.  

Lue lisää BCDC:n verkkosivuilta >>