Elmo ja Vatajankosken Sähkö ratkaisevat energia- ja ICT-alan haasteita älykkäällä kiertotalousratkaisuilla

Täysin uudenlainen kaukolämpövoimala käynnistyy Vatajankosken Sähköllä

Elmo ja Vatajankosken Sähkö ratkaisevat energia- ja ICT-alan haasteita älykkäällä kiertotalousratkaisuilla

Konesali- ja energia-ala ovat murroksessa. Ilmastonmuutos luo paineita energiankäytön tehostamiseen ja samalla palveluissa pitäisi pyrkiä hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen. Toisaalla digitalisaatio muokkaa markkinoita ja muuttaa vanhoja tulolähteitä. Tämä tuo tarpeen automatisoida nykyisiä palveluita ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kumppanuuksia eri toimialojen välillä.

ICT Elmo Oy ja Vatajankosken Sähkö ovat lähteneet pilotoimaan hanketta, jossa energiayhtiön tuotantotiloihin sijoitetut älykkäät palvelimet tuottavat sekä ICT-infran tarvitsemaa laskentakapasiteettia, että valjastavat syntyneen hukkalämmön lämmöntuotantoon.

Kiertotaloutta ja win-winiä parhaimmillaan

Elmo herätti Vatajankosken Sähkön kiinnostuksen jo vuonna 2018, kun yritys esitteli yhteistyössä ranskalaisyhtiö Qarnot Computingin kanssa ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille älykkään lämmittimen, jonka sisällä on palvelin. Älykkäät lämmittimet toimivat eräänlaisina “minikonesaleina” ja kiertotalouden ilmentyminä, joissa niin konesali- kuin lämmitystarpeet kohtaavat ekologisella tavalla.

Ensimmäiset laitteet kytketään tuotantovalmiuteen Vatajankosken Sähkön Kankaanpään tuotantolaitoksella marras-joulukuun vaihteessa.

  • Vatajankosken Sähkö tarjoaa tekniikkaa varten infran, ympäristön ja osaamisen lämmöntuotannosta ja tuottaa sähkön laitteisiin. Sähköyhtiö saa palvelimista syntyvän hukkalämmön kaukolämpöverkkoaan varten; Elmo puolestaan myy laskentakapasiteettia – niin sanottua high performance computing -palvelua – omille asiakkailleen, Elmon kehityspäällikkö Marko Niskanen valaisee.

Kyseessä on win-win-tilanne, jonka monistettavuudessa nähdään lukuisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

  • Palveluista saatava liikevaihto jaetaan revenue sharing – periaatteella, mutta suurin win syntyy loppuasiakkaille: vihreää ja edullista lämpöä sekä kustannustehokkaasti tuotettua laskentakapasiteettia, josta ilmasto kiittää. Uskomme palvelun murtautuvan markkinoille toden teolla lähivuosina, Niskanen kommentoi.

Tavoitteena olla Suomen älykkäin energiayhtiö

Mikäli nyt alkava pilotointi onnistuu, Vatajankosken Sähkö suunnittelee mittavia investointeja – yhteensä 600 laitetta, noin 10 miljoonalla eurolla. Laitteiden tuotantokapasiteetti tulee olemaan yhteensä lähes 90 000 prosessoriydintä, tuottaen 1,2 megawatin lämpötehon.

Akseli Reho Vatajankosken Sähköstä näkee investoinnin kiinnostavana mahdollisuutena.

  • Visiomme on olla Suomen älykkäin energiayhtiö. Yhteistyö Elmon ja Qarnot´n kanssa on iso askel tällä matkalla. Datalämpö on hieno kiertotalousratkaisu, jossa poistetaan datakeskusten jäähdyttämiseen liittyvät ongelmat sekä vähennetään polttamiseen perustuvaa lämmöntuotantoa.

Vatajankosken Sähkö on hakenut investoinnille rahoitusta Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätietoja:

Akseli Reho
kehitysjohtaja
Vatajankosken Sähkö
GSM: 050 553 0208
www.vatajakoski.fi

 

Marko Niskanen
kehityspäällikkö
ICT Elmo Oy
GSM: 044 759 3381
www.elmo.fi/qarnot