Digipalveluihin tottuneet demokratian ulkopuolelle?

Onko vaarana, että digipalveluihin tottuneet jäävät demokratian ulkopuolelle?

Kirjoittaja: Jarmo Matilainen, Finnet-liitto

Ensimmäiset aluevaalit on pidetty ja voimme onnitella valittuja haastavan tehtävän edessä. Äänestysprosentti jäi todella alhaiseksi, kun alle puolet käytti äänioikeuttaan. Tosin kyseinen trendi on näkynyt useammassa aikaisemmassakin vaalissa, joten se ei voi olla yllätys. Mediassa on pohdittu syitä äänestysinnostuksen laskuun. Helpointa on sanoa syyksi, ettei aluevaaliteema ole kiinnostanut. Voisiko yksi syy olla se, että suurin osa suomalaisista hoitaa jo asiansa pääasiassa verkossa, mutta äänestäminen ei siellä vielä onnistu?

Moni äänestäjä haki ehdokkaita netin vaalikoneista ja olisi samalla saattanut tehdä valintansa ja äänestää, jos sähköinen äänestysmahdollisuus olisi ollut olemassa. Sähköisen äänestyksen turvallisuutta pidetään haastavana ja lähes mahdottomana, vaikka samaan aikaan netissä voi tehdä hyvinkin henkilökohtaisia ja vankkaa tietoturvaa vaativia toimia, kuten omien terveystietojen tai raha-asioiden käsittelyä tai esim. liiketoiminnan alueen asioita.

Nyt valitut päättäjät edustavat suurimmalta osalta sitä väestön osaa, jolle ei tuota vaikeuksia lähteä fyysisesti johonkin ennalta sovittuun tilaan jonottamaan omaa vuoroaan äänestyskoppiin. Moni äänestämättä jättäneistä on nuorempaa sukupolvea, jotka eivät voi käsittää, miksi asioiden hoitaminen ja varsinkin äänestäminen tapahtuu niin perinteisesti.

Seuraavan sukupolven käyttäjiä ei nykyinen äänestystapa houkuta

Suurin väestöryhmä, joka jätti aluevaalit väliin, oli todennäköisesti seuraavan sukupolven palveluiden käyttäjiä, joille fyysinen aikaan ja paikkaan sidottu palvelumalli ei houkuttele.

Toivottavasti alueiden valtuustoihin tuli kuitenkin valittua myös niitä, jotka näkevät digisiirtymän luonnolliseksi siirtymäksi uuteen aikaan, jossa palveluiden tarjoaminen ei ole sidottu fyysiseen paikkaan tai vuoronumeroihin. Tämä on se tie, jolla palvelut turvataan kaikille ja vielä edullisemmin kuin tähän saakka.

Jarmo Matilainen
Finnet-liitto ry
toimitusjohtaja

@Jarmo_Matilai