Avoin kuitu -mallin markkinoinnissa johdetaan kuluttajia harhaan

Valokuituverkkojen rakentamisen ja tarjoamisen osalta on julkisuudessa käyty keskustelua niin sanotusta Avoin Kuitu -mallista, jossa valitun valokuituverkkorakentajan ja -operaattorin liittymään voi valita internet-yhteyden usean eri palveluoperaattorin väliltä.  

Avoin kuitu ei ole avoin fyysisen verkon osalta 

Mallin hyvänä puolena on nostettu esiin edellä mainittu valintamahdollisuus, mutta on jätetty huomioimatta se tosiasia, että itse valokuituliittymän ja monesti myös runkoverkkoyhteyden osalta asiakkaalla ei ole valinnan mahdollisuutta. Jos alueelle joku on verkon rakentanut, niin verkkoa ei voi vaihtaa eli “Avoin kuitu” ei ole avoin fyysisen verkon osalta. 

Asiaa voisi verrata sähkömarkkinaan, jossa sähköverkkotoimija huolehtii fyysisestä sähköverkosta ja tarjoaa sen liittymää asiakkaalle, kun taas sähköenergiakauppias tarjoaa itse sähköenergian tämän verkkoliittymän yli. Valokuidussa toimijoita on samalla tavalla kaksi: valokuituverkkotoimija, joka huolehtii fyysisestä valokuituverkosta ja tarjoaa sen liittymää asiakkaalle sekä palveluoperaattori, joka tarjoaa tämän liittymän kautta pääsyn internetiin. Valokuituverkkotoimija laskuttaa fyysisestä valokuidusta ja palveluoperaattori pääsystä internetiin.  

Paikallisen verkkoinvestoijan tuotot palaavat paikallisten palveluiden kehittämiseen 

Kuten sähköverkkojen tapauksessa on opittu, valokuituverkko-operaattoria valitessa on aina hyvä pohtia, keneltä tämän kriittisen infran ostaa ja mitkä ovat kyseisen operaattorin taloudelliset motiivit. Onko tarkoitus maksimoida sijoituksen tuotto pääomasijoittajaa varten, jolloin verkko voidaan koska tahansa myydä kolmannelle osapuolelle, ja hinnat voivat moninkertaistua? Vai onko tavoite tuottaa paikallisille asiakasomistajille tai vastaaville mahdollisimman hyvää ja kustannustehokasta kriittistä tietoliikenneyhteyttä mahdollisimman edullisesti? 

Finnet-liiton jäsenyhtiöt investoivat pitkäjänteisesti, tarjoavat paikallisen asiakaspalvelun ja mahdollistavat asiakkaiden pääsyn internetiin, josta asiakkaat itse voivat valita mitkä kaikki internetin palvelut haluavat (videoneuvottelu-, TV-sisältö-, verkkopelaamisen palvelut, pankki- tai terveyspalvelut jne.). Se jos mikä on avoin nettiliittymä.  

Avoimen kuidun osalta kuluttajia tavallaan johdetaan harhaan väittämällä, että sen kautta saisi jotenkin avoimemman internetin käyttöönsä – internet on yhtä avoin myös niille asiakkaille, jotka ottavat palveluoperaattorin palvelut samalta toimijalta kuin joka on verkon rakentanut. 

 Lisätiedot:  

Jarmo Matilainen, toimitusjohtaja , Finnet-liitto ry
p. 044 722 8210
@jarmo_matilai