Avoin kuitu ei tarkoita avointa valokuitua

Avoin kuitu -malli ei oikeasti tarkoita avointa valokuitua – päinvastoin se voi johtaa kuluttajien valinnanvapauden kapenemiseen

Kirjoittaja: Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry

Maailmalla on vuosia rakennettu avoimen palvelumallin mukaisia valokuituverkkoja, jotka Suomessa on nimetty Avoin kuitu -termillä. Tässä verkon rakentaja tekee sopimukset internet-palvelutarjoajien kanssa, ja asiakas voi valita listalta haluamansa toimittajan. Itse valokuituverkko ja siihen liittyvä palvelualusta on verkon rakentajan hallinnoima ja siten yhtä suljettu fyysinen verkko, kuten vesijohto-, viemäri- tai sähköverkko. Asiakas maksaa valokuidusta aina sille, joka verkon on rakentanut, vaikka vaihtaisi palveluntarjoajaa.

Tämä malli eroaa sähkömarkkinasta, jossa asiakas itse voi valita sähkötoimittajan useista kymmenistä vaihtoehdoista. Siirtoverkon rakentaja ei rajaa valintamahdollisuuksia.

Tällä hetkellä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee markkina-analyysia Suomen valokuitumarkkinoista. Luonnoksen perusteella linjataan, mille valokuituoperaattorille määrätään ns. huomattavan markkinavoiman asema. Tällaisen aseman saanut verkko-operaattori joutuu vuokramaan rakentamiaan kuituyhteyksiä ja laitetiloja toiselle operaattorille. Vuokraamiseen voidaan jopa soveltaa hintasääntelyä.

Traficomin linjauksessa voi nimenomaan tulla sidotuksi tiettyyn verkko-operaattoriin ja hänen suosimiinsa palveluntarjoajiin.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos joku valokuituoperaattori on rakentanut alueelle verkon ja tarjoaa siihen internet-palvelut, toinen verkko-operaattori voi vuokrata yhteyksiä ja tarjota omia internet-palveluita, vaikka ei olisi rakentanut omaa verkkoa. Näin asiakkaalla on aidosti mahdollisuus valita sekä palveluntarjoaja että verkko-operaattori.

Traficomin luonnoksessa lähdetään siitä, että jos alueella on Avoin kuitu -malli, jossa verkon rakentaja on valinnut palvelutoimittajat ennakkoon, kilpailevalle verkko-operaattorille ei tarvitse vuokrata verkkoa. Tällä Traficom vahvistaa Avoin kuitu -toimijan monopoliasemaa sekä verkon että valittavien palveluntarjoajien suhteen.

Kuluttajille ei tulisi antaa väärää kuvaa, että valitsemalla Avoin kuitu -toimijan verkon on vapaus valita, sillä Traficomin linjauksessa voi nimenomaan tulla sidotuksi tiettyyn verkko-operaattoriin ja hänen suosimiinsa palveluntarjoajiin.

Jarmo Matilainen
toimitusjohtaja
Finnet-liitto ry