Askel kohti digitaalista huippuosaamista

Askel kohti digitaalista huippuosaamista 

Infrastruktuurin ja palveluiden kehitys Suomessa 

Kirjoittaja: Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry 

Suomessa tietoliikenneverkot ovat pääosin kehittyneet markkinaehtoisesti ja teknologianeutraalisesti. Harvaan asutuilla alueilla mobiililiittymät ovat olleet käytännössä ainoa todellinen vaihtoehto. Vaikka julkista tukea on ollut saatavilla noin 15 vuoden ajan, valokuituverkon rakentaminen harvaan asutuille alueille on edelleen merkittävästi jäljessä moniin muihin EU-maihin verrattuna. Suomi on jäänyt viimeiseksi EU:ssa harvaan asuttujen alueiden seuraavan sukupolven, kuten valokuituverkon, saatavuudessa. Taajamiin valokuituverkot on rakennettu lähivuosien aikana, joten siellä tilanne näyttää hyvältä. 

Haja-asutusalueille tarvitaan julkista tukea  

Julkisen tuen saaminen on välttämätöntä haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien rakentamisessa tulevaisuudessa. Isossa kuvassa ei ole suurta merkitystä tuetaanko loppuasiakkaita, kyliä vai verkonrakentajia. Olennaista on, että julkinen tuki kohdistuu suoraan verkon rakentamiseen eikä epäsuorasti esimerkiksi kotitalousvähennysten tai vastaavien kautta, sillä nämä eivät suoraan lisää perheiden ostovoimaa. 

Miksi 1Gb/s nopeudet ovat tärkeitä? 

Jokaiselle tulisi taata vähintään 1 gigabitin sekuntinopeudella varustettu yhteys, ja vielä mieluiten symmetrisesti. Nykyään monet palvelut ovat siirtyneet pilvipohjaisiksi – tietokonepelit ovat esimerkki palveluista, jota ovat täysin riippuvaisia nopeista nettiyhteyksistä. Peliä kotona pelattaessa jopa pienen viiveen tai hitaan latausnopeuden merkitys voi ratkaista, onko pelaaminen mahdollista. Peliteollisuus on usein suunnannäyttäjä monilla aloilla, ja uudet palvelut vaativat lähitulevaisuudessa vastaavia siirtonopeuksia ja viiveitä kuin nykyiset pelit. Esimerkiksi kodin automaatio tai huipputarkat TV-vastaanottimet tarvitsevat vakaan ja nopean verkkoyhteyden. 

Digitaaliset palvelut vaativat panostusta ja toimivia tietoliikenneyhteyksiä 

Toinen tärkeä teema ovat julkisen sektorin palvelut, jotka ovat Suomen kokoisessa maassa kasvaneet liian suureksi, ja niiden tuottamisessa on valtavat mahdollisuudet digitalisaation avulla. Digitaalisten palveluiden käytettävyys ja saatavuus on täysin riippuvainen siitä, millaisen verkon yli ne tarjotaan. Erityisesti sote-palveluiden kysyntä kasvaa lähivuosina väestön ikääntymisen myötä, ja käytännössä kaikki palveluiden käyttäjät ovat niitä kansalaisia, jotka ovat tottuneet toimimaan internetin alustojen avulla – olipa kyse työskentelystä, palveluiden ostamisesta tai viestinnästä. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää panostaa huomattavasti digitaalisiin palveluihin tulevaisuudessa.   

Pari viikkoa sitten Suomessa julkistettiin metaverse-palveluiden kehittämistä tukeva strategia, joka houkuttelee suuria pääomia uusien palveluiden kehittämiseen. Pääomien tehokkaan hyödyntämisen kannalta onkin varmistettava myös digitaalisen infran kyvykkyys, jotta näitä palveluita myös käytetään. On järjetöntä panostaa uusiin virtuaalisiin palveluihin, jos verkko ei ole niitä kyvykäs välittämään. Tämä johtaisi vain epäonnistuneisiin kokeiluihin ja antaisi väärän kuvan palveluiden laadusta tai mahdollisuuksista. Siksi tarvitsemme huippunopeita ja luotettavia valokuituyhteyksiä koko Suomeen. 

Jarmo Matilainen
Finnet-liitto ry
toimitusjohtaja
@Jarmo_Matilai